Archif Dyddiol: 5 Medi 2017

fel y moroedd : synnwyr cyffredin

Wrth i’r Arlywydd Trump ystyried rhoi terfyn ar DACA, postiodd y gŵr ar Face Book ei farn ar fewnfudo:

Croeso i bawb sy’n ymrwymo ei hun i –
1) Garu ein gwlad a’n diwylliant
2) Ddysgu ein hiaith
3) Gyfrannu at ein cymdeithas
4 ) Dderbyn caniatâd i ddod
Os nad ydach chi’n barod i wneud hyn i gyd, mae’n debyg nad ydy America yn lle addas i chi. Roeddwn i’n byw yn Japan am flynyddoedd fel mewnfudwr, ac wrth gwrs fy mod i wedi gwneud hyn i gyd. Synnwyr cyffredin ydyn nhw.

Cytunodd nifer o ffrindiau. A finnau! Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2017-09-05 15:40:51

Arts Award training Advert for artists cymraeg Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 O GLORIAU LLYFRAU TRAWIADOL

Dyma ddeg o rai o’n cloriau fwyaf trawiadol a chofiadwy. Ydych chi’n cytuno a’n dewis? Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Cyfrifon Cyhoeddus: Sicrhau bod llywodraethau’n gwario eich arian yn ddoeth.

Heb waith craffu ar gyfrifon cyhoeddus, ni fyddai achosion o osgoi treth fel gan Amazon a Starbucks wedi cael eu dwyn i oleuni. Yn ogystal â bod yn berthnasol i swyddogion ac archwilwyr, mae hefyd yn rhywbeth sy’n bwysig i bawb. Mae’n fater o fynd ar drywydd ble a sut y caiff eich trethi eu … Continue reading Cyfrifon Cyhoeddus: Sicrhau bod llywodraethau’n gwario eich arian yn ddoeth. Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Chwalu’r rhwystrau rhwng pobl sy’n darparu gwasanaethau a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau

  “Rhaid mynd i’r afael â’r cwestiwn parthed a oes gennym y Gymru a garem drwy ddeialog ddwyffordd gyda’r cyhoedd” meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; “mae’n rhaid i’r ffordd rydym yn cynnwys pobl symud y tu hwnt i’r dulliau traddodiadol o ymgynghori. Mae dechrau sgwrs gyda phobl yn hanfodol er mwyn trawsnewid gwasanaethau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Testunlyfrau agored a’r cynffon hir

Tro cyntaf i mi gyfrannu: gobeithio bod y pwnc yn berthnasol. Cefais fy ysbrydoli gan y cofnod blog yma gan Robin DeRosa sy’n disgrio’r broses o greu testunlyfr ar gyfer cwrs llenyddiaeth yr oedd yn ei ddysgu. Efallai bod yma syniadau sy’n berthnasol i’r cyd-destun Cymraeg, felly meddwl baswn i’n ei rannu. Mae enghreifftiau arbennig […]

The post Testunlyfrau agored a’r cynffon hir appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Dathlu Oed 2017

Dathlu Oed yn Sir Ddinbych25 Medi 1 Hydref 2017GweithgareddauaCyswllt Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Kernow II

A few photos I took on holiday in Penzance, Cornwall.
Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhenzance, Cernyw.

 
  Parhau i ddarllen