Archif Dyddiol: 7 Medi 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 6:20-23 (BCND:tud.286/ tud.261)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw. Beth am i ni i gyd gymryd y cyfle heddiw i ddod o flaen yr Arglwydd a’i addoli a dysgu o’i Air? Gweddïwn y byddwn ni’n dod i’w adnabod o’n well, ac yn dod i garu ein . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Medi 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : beibl newydd

Prynais Feibl newydd. TLV – Tree of Life Version ydy hwn. Cyfieithwyd gan dîm o Iddewon a chenedl-ddynion sy’n credu yn Iesu, mae’r fersiwn yma’n “siarad” gyda llais pro-Iddewon. Dim dechrau crefydd newydd oedd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, ond cyflawniad cyfamod Duw a wnaeth gyda’i phobl wedi’r cwbl. Does gan y rhan fwyaf o’r cyfieithiadau mo’r natur Iddewig fel bod yr ysgrifen a ysgrifennwyd at yr Iddewon ac am yr Iddewon, yn ddiffygiol o’r elfen bwysig honno, sef craidd Iddewig. Mae’r drefn Iddewig gan yr Hen Destament hwn, a defnyddir enwau Hebraeg (Yeshua, Adonai ayyb.) Mae yna fwy wrth gwrs, a dw i’n edrych ymlaen at ei ddarganfod. Parhau i ddarllen