Archif Dyddiol: 9 Medi 2017

fel y moroedd : mae amser i bob dim

Cafodd fy merch ddamwain a hollti tendon ei ffêr! Roedd hi’n brysio i fynd i’r gwaith a chael ei chodwm mewn gorsaf trên. Aeth i’r gwaith ond roedd ei ffêr yn ofnadwy o boenus fel roedd rhaid mynd i’r clinig y diwrnod wedyn. Yn ffodus mae ei chwaer yn byw yn agos, ac aeth â hi (ar ei chefn!) at y clinig cyfagos. Dwedodd fy merch bod hi’n teimlo’n llawer gwell ar ôl y driniaeth. Rhaid iddi ddefnyddio baglau am sbel.  Parhau i ddarllen

Yr Efengyl yn ôl Gareth: Gwlad y Sgydau 

Roedd hi’n fore Sadwrn braf ac roedd DIY ar yr agenda… felly, yn naturiol, penderfynais y dylem ni dreulio diwrnod yn yr awyr agored, yn lle bod yn sownd yn y tŷ! Fel unigolyn petrus do’n i ddim yn gallu dewis ble i fynd, ond am nad yw fy mhartner yn gyfarwydd â’r de, bu’n … Parhau i ddarllen Gwlad y Sgydau  Parhau i ddarllen