Archif Dyddiol: 10 Medi 2017

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Harvey ac Imra a …?

Ni all ystadegau moel adrodd yr holl stori. Clywsom lawer am gorwyntoedd dros y pythefnos diwethaf; ond mae’n anodd amgyffred nerth y gwyntoedd 130 milltir yr awr a gaed yn anterth Corwynt Harvey a darodd ddinasoedd fel Houston yn Texas, a gwyntoedd hyd at 155 milltir yr awr Corwynt Imra sy’n bygwth Cuba a Florida […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Anobeithiol?

Yn y Guardian y darllenais yr erthygl am dranc criced yn India’r Gorllewin.  Roedd gwŷr y Caribî newydd golli’r prawf cyntaf yn erbyn tîm Lloegr yn Birmingham yr wythnos o’r blaen.   Nid colofnydd y Guardian oedd yr unig un i ysgrifennu’n huawdl am ddiflaniad India’r Gorllewin o reng flaen timau criced y byd wedi’r gweir […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig | Gwyl Annibyniaeth #IndyFest | 16:09:17 11am – 11pm |

Pop Cymru: Albwm Newydd | Dal i ‘Redig Dipyn Bach – Bob Delyn a’r Ebillion #gwerin

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Archw Zi – 3 Hwr Doeth #tiwn #iaithgref

BlogMenai.com: Heriau’r Blaid tros y blynyddoedd nesaf

Mae gan pob plaid ei phroblemau – neu i fod yn fwy cadarnhaol heriau.  Dydan ni ddim yn gwybod os fydd yna Etholiad Cyffredinol yn y flwyddyn neu ddwy nesaf – ond os bydd y senedd presenol yn cael tymor llawn, etholiadau Senedd Cymru yn 2021 fydd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa

Wrth i’r gwaith ar yr adeilad newydd ddod i ben, mae’n siŵr bod llawer ohonoch o’r farn bod y frwydr drosodd, bellach, ac nad oes gennym unrhyw ddewis ond derbyn cynlluniau’r Betsi, doed a ddêl; cynlluniau sydd wedi dangos ffafriaeth amlwg t… Parhau i ddarllen