Archif Dyddiol: 11 Medi 2017

fel y moroedd : 16 mlynedd ers 9/11

Na fyddwn ni byth yn anghofio. Nid dim ond y bobl a gafodd ei lladd, ond yr ideoleg tu ôl y terfysgwyr erchyll. Dylen ni ddal ati’n wyliadwrus, a sefyll yn gadarn dan arweiniad yr Arlywydd Trump yn erbyn y gelynion sydd eisiau dinistrio America. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Gŵyl gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Golwg360: Gŵyl Gofiadwy Hedd Wyn

Robin Gwyndaf sy’n edrych nol ar ŵyl Hedd Wyn a gynhaliwyd ym Mhenbedw… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Ffosiliau rhedyn a chors…hefyd modrwy arian hynafol a sampl o graig wen: Sefydlu Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd ym mis Medi 1867

Ar 11 Medi 2017 mae Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn dathlu ei phen blwydd yn 150 oed. Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Yn nhawelwch llygad y storm – angen ysbryd Dartington a Schumacher

Wrth i ni ysgrifennu’r geiriau hyn, mae Corwynt anhygoel Irma yn rhuo trwy Florida, Corwynt enbyd Harvey newydd dawelu yn Texas a Louisiana, Corwynt bygythiol Jose yn ffurfio yn y Caribi – a dros 40 miliwn o bobl yn diodde’ … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Comedi: Elis James, 2017

Welais i ambell ddiddanwr yn ‘marw’ ar lwyfan yn dilyn set erchyll o boenus i bawb. Ond welais i erioed un a aeth i eithafion mor arteithiol ag Elis James i atgyfodi ei hun. Wedi set tra amrywiol o gynnig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Mi wn i bwy y credais (2 Timotheus 1:1-14) – Rhodri Glyn (03.09.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03092017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Trwy ras yr ydych wedi eich achub (Effesiaid 2:1-10) – Rhodri Glyn (23.07.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/23072017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ceisiwch yn gyntaf (Mathew 6:25-34) – Rhodri Glyn (09.07.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09072017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Modernist Network Cymru (MONC)

The second Modernist Network Cymru (MONC) conference takes place at the National Library of Wales and Aberystwyth University School of Art on 12-13 September 2017, […] Parhau i ddarllen