Archif Dyddiol: 14 Medi 2017

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Sieiloc (Miles Productions)

Dwi wastad yn edrych ymlaen i sawru perfformiad gan Rhodri Miles, yr actor o Bontarddulais. Creodd argraff anferthol ar gynulleidfaoedd ledled y byd, gyda’i  berfformiadau un-dyn o Richard Burton yn Burton, a Dylan Thomas yn Clown in The Moon. Fel … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 9:1-6 (BCND:tud.74/ tud.68)

‘Codaf fy llygaid i’r mynyddoedd; o ble y daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, creawdwr nefoedd a daear.’ Gyda’r geiriau cyfarwydd yna mae’r Salmydd yn dechrau Salm 121, ond maent hefyd yn gyfarwyddyd gwych i bawb ohonom ar gychwyn Sul arall. Os ydy . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Medi 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mark wiens

Mark Wiens ydy fy ffefryn newydd ar You Tube. Americanwr o wraidd Gwlad Thai ydy o, ac mae o’n hynod o glên a llawn o egni yn cyflwyno bwyd amrywiol mewn gwledydd amrywiol dros y byd. Wrth wylio ei fideo, dw i’n teimlo fel pe byddwn i’n wir gerdded ar y lonydd lleol a blasu’r bwyd lleol. Hwn ydy fy hoff glip yn Jerwsalem. Mae ganddo sawl fideo ar Japan hefyd. Sioc – mae o’n bwyta cymaint ond yn denau iawn! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Owain Glyndŵr – Tywysog Cymru

A hithau yn Ddiwrnod Owain Glyndŵr ar Fedi’r 16, dyma gyfle i edrych ar pwy yn union oedd y ffigwr chwedlonol hyn sydd yn parhau i fod yn symbol o Gymru rydd annibynnol 600 mlynedd wedi ei wrthryfel… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chris Catling, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales Secretary tells us about his love for maps as part of our #LoveMaps […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Medi allan rwan!

Ar ôl y bwlch ym mis Awst eto, mae rhifyn Medi bellach wedi cyrraedd y dosbarthwyr a’r siopau, yn llawn dop o erthyglau, newyddion, lluniau a mwy.

MAB Y MYNYDD YDWYF INNAU
Yn rhifyn Medi 2015 roeddwn i’n deud y drefn ar ôl i stori ddwy-a-dima*,… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Hydref 2017 October Branch Meeting

Mae’n bleser gennym roi gwybod bydd Ben Lake, AS newydd y Blaid dros Geredigion, yn ein hannerch yn ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 11eg Hydref,  19:30 yg Nghanolfan Cymry Llundain, fel arfer.  Croeso mawr i’n aelodau a chefnowyr. We … Continue reading Parhau i ddarllen