Archif Dyddiol: 21 Medi 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 24 Medi 2017

Darlleniad y Dydd: 2 Cronicl 34:29-32 (BCND:tud.425/ tud.389)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n dod i adnabyddiaeth ddyfnach o’r Arglwydd Dduw ac yn sylweddoli dyfnder y pethau mae wedi ei wneud drosom ni.

Tybed ydych chi’r math o bobl sy’n cymryd un golwg ar y byd . . . → Read More: Dydd Sul, 24 Medi 2017

Parhau i ddarllen

: Sortio stwff Nain

Bedair blynedd bron ar ôl colli Nain dwi wedi bod yn mynd drwy’r cardiau, llythyrau ac ati oedd yn eiddo iddi a theulu Taid ac wedi dal y clwy hel achau yn y broses. Buom yn bodio drwy hen lyfr nodiadau ei Mham yng nghyfraith a chanfod yr englynion hyn a ysgrifennodd Hedd Wyn ym […] Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Sortio stwff Nain

Bedair blynedd bron ar ôl colli Nain dwi wedi bod yn mynd drwy’r cardiau, llythyrau ac ati oedd yn eiddo iddi a theulu Taid ac wedi dal y clwy hel achau yn y broses. Buom yn bodio drwy hen lyfr nodiadau ei Mham yng nghyfraith a chanfod yr englynion hyn a ysgrifennodd Hedd Wyn ym […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffilm iesu yn gymraeg

Des i ar draws Ffilm Iesu yn Gymraeg. Doeddwn i ddim gwybod bod y ffilm a gynhyrchwyd yn 1979 wedi ei gyfieithu mewn 1,500 o ieithoedd, a dal i gael ei ddangos dros y byd! Wrth gwrs bod yna fersiynau Japaneg, Eidaleg, Ffrangeg a Hebraeg. Ces i fy synnu’n gwybod bod o wedi cael ei ffilmio yn Israel efo nifer o actorion lleol. Ar wahân i wallt brown Iesu, mae’r ffilm yn wych ar y cyfan, llawer gwell na’r lleill tebyg. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Chris Catling, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales Secretary tells us about his love for maps as part of our #LoveMaps […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: New Mills

Dan ni ar ein gwyliau yma yn New Mills yn y “Peak District” ar hyn o bryd.  Dwi erioed wedi bod i’r dref yma o’r blaen: tre bach wedi datblygu gyda’r diwydiant  melinau cotwm.  Mae ceunant yn rhedeg dan y dre, a dyma lle adeiladwyd y ran fwyaf o’r felinoedd. 

Mae’r ceunant yn ddiddorol dros ben.  Mae rheilffordd yn rhedeg trwyddo fo, a mae “Millenium walkway” wedi ei adeiladu fel y gwelir yn y llun:

mae hi’n drawiadol a wedi enill sawl gwobr.  Mae sawl llwybr yn mynd trwy’r ceunant a be sydd yn ardderchog ydy gweld faint mae bywyd gwyllt wedi dod yn ol i’r ceunant, ar ol yr holl diwydiant sydd wedi bod yma.  Gwelais drochwr [ches i ddim llun da fel gwelir] a glas y dorlan, a mae dwrgwn yma hefyd – ond yn dipyn anoddach i’w gweld. 

 

Braf hefyd ydy gweld dref bach sydd i’w weld yn llwyddo.  Yn syddogol mae New Mills tŷ allan I’r Peak District, ond mae’n hawdd iawn cyrraedd llefydd fel Hayfield, o ble mae’n bosib cerdded i’r rhosdiroedd ac i fynny Kinder Scout: mae tren yn rhedeg i Hayfield o New Mills a mae bws, ond hefyd mae’n bosib cerdded yna ar hyd hen reilffordd.  


 A gwych ydy gweld bod pŵer trydan dŵr yn cael ei gynhyrchu yma: mae o’n eitha fach, ac yn perthyn i’r cymuned. 

Dyma’r wefan.  Ac yn gwneud i fi feddwl…..tybed faint mwy o brosiectau tebyg sy’n bosib?  Neu defnyddio melinoedd fel yn y dyddiau cynt? Mae digon o dwr i’w gael ym Mhrydain – ac unwaith roedd melinoedd ym mhobman.  

Parhau i ddarllen