Archif Dyddiol: 22 Medi 2017

fel y moroedd : penblwydd y gŵr

Penblwydd y gŵr oedd hi ddoe. Er mwyn ddathlu, aethon ni i Katfish Kitchen, tŷ bwyta poblogaidd yma sydd yn arbenigo yn catfish, a ffefryn y gŵr. (Ces i gyw iâr oherwydd nad ydyw i’n hoffi’r pysgod hwnnw.) Roedd y bwyd yn dda. Es at y til i dalu er mai’r gŵr sydd yn gwneud y gwaith talu fel arfer; ei benblwydd oedd hi wedi’r cwbl. Yna, tra oeddwn i yn y gawod gyda’r hwyr, roddwn i’n cofio’n sydyn fy mod i’n anghofio ychwanegu cildwrn at y bil! (tramgwydd difrifol yn America) Ysgrifennais nodyn sydyn at y weinyddes ac amgáu pum doler mewn amlen i roi iddi.  Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: 5 Rheswm i Ymweld â’r Senedd y Penwythnos Hwn

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud y penwythnos hwn? Beth am fynd i Fae Caerdydd i ymweld â’r Senedd? Dyma’r penwythnos olaf i weld y Pabïs: Weeping Window, a fydd yn gadael Caerdydd ar 24 Medi. Ewch am dro i’r Bae y penwythnos hwn a chanfod pum rheswm i ymweld â’r Senedd. 1. Pabis: Weeping … Continue reading 5 Rheswm i Ymweld â’r Senedd y Penwythnos Hwn Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A look back at the ’97 Referendum using the Library’s electronic resources

This week saw the 20th anniversary of the Welsh referendum that paved way for the creation of the National Assembly for Wales. I decided to […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Archif Ddarlledu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn ddiweddar mae’r Llyfrgell wedi cychwyn ar brosiect newydd, cyffrous, i ddatblygu a sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru. Rydym yn cydweithio â’r BBC i […] Parhau i ddarllen