Archif Dyddiol: 23 Medi 2017

Blog Glyn Adda: Cwestiwn cyfansoddiadool

Wel ar fy ngwir, dyna’r Arglwydd wedi ei gyhuddo o regi yn y seiat ! Y cwestiwn mawr cyfansoddiadaol yw, a yw’r Blaid Annibynnol yn mynd i’w ddisgyblu? A welir ef yn y cwt ci gyda Neil McEvoy? Ac os daw hi i hynny, pa bryd y caiff y chwip yn ôl ? Disgwyliwn glywed […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siomi ar yr ochr orau

Wedi i Lara Trump gael ei babi, mae pobl eraill yn cymryd ei lle i ddarlledu Newyddion Gwir ar dudalen Facebook yr Arlywydd Trump yn ddiweddar. Ces i fy siomi ar yr ochr orau ddoe o weld Joy Villa’n gwneud y gwaith. Roedd hi’n ddewr iawn mynegi ei barn fisoedd yn ôl yn cefnogi’r Arlywydd er gwaethaf nifer o fygythiadau a gafodd. Mae’n wych bod hi wedi cael swydd yn Nhŷ Gwyn. A dyna ysgrifennais ar y sylw. Derbyniais “hoffi” ar un waith. Ces i sioc i weld gan bwy – POTUS ei hun!! (Efallai ei staff a bostiodd, ond dim ots.) Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Crumblowers, Cadno, Llestri Gweigion, Sybs a DJ Elan | 06:10:17 | Earl Haig, Eglwys Newydd

Pwy ydy’r Crumblowers? Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: Cwl ac yn Rad – Omaloma | Sesiwn @ochr1

Dilynwch Ochr 1https://www.youtube.com/user/Ochr1Prynwch Tiwns Omaloma ymawww.siop-pop.cymru/omaloma Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog

Bnawn Llun Medi 4ydd fe ymddangosodd cynrychiolaeth o’r Pwyllgor Amddiffyn gerbron Pwyllgor Craffu Iechyd Cyngor Sir Gwynedd i gyflwyno tystiolaeth dros gael gwasanaethau pwysig yn ôl i’r ardal. Yno hefyd, i ddadlau yn wahanol, roedd cymaint ag wy… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y Niwl, Palenco, Papur Wal a DJ Dilys | 20:10:17 | Clwb Ifor Bach, Caerdydd #TWRW

Trefnwyd gan TWRWfacebook.com/twrwclwb Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Gwilym Bowen Rhys, Patrobas, Glain Rhys | 06:10:17 | Clwb Ifor Bach, Caerdydd #TWRW

Trefnwyd gan TWRWfacebook.com/twrwclwb Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Yr Eira, Y Cledrau, Yr Oria a DJ Pydew | 29:09:17 | Clwb Ifor Bach, Caerdydd #TWRW

Trefnwyd gan TWRWfacebook.com/twrwclwb Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Adwaith, Marged, Serol Serol, DJ Gwenno a Patblygu | 13:10:17 | Clwb Ifor Bach Caerdydd #TWRW

Trefnwyd gan TWRWfacebook.com/twrwclwb Parhau i ddarllen