Archif Dyddiol: 25 Medi 2017

Pop Cymru: Sengl Newydd: Dim Troi Nol – Sarah Wynn #tiwn

Dim troi yn ol – Sarah Wynn  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : seren dwbl

Mae fy merch hynaf a’i gŵr yn ymweld â ni rŵan. Gwylion ni ffilm enwog (ymysg y teulu) a gynhyrchwyd ganddi yn 2003. Double Star ydy teitl y ffilm sydd yn ymwneud â merch swil a’i hoff chwaraewr pêl-droed o’r enw Brian Lackham. Actiwyd gan ei chwiorydd, brawd a’i ffrindiau, a ffilmiwyd gan ei chwaer, mae’r ffilm yn hynod o hwyl efo cynifer o glipiau clyfar er nad oedd ganddi gymorth technoleg ddiweddarach. Chwaraeodd fy merch arall a oedd yn saith oed ar y pryd rôl ategol. Mae hi’n astudio theatr mewn prifysgol bellach. Sori, dim ar gael gan Amazon! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymweld â’r Senedd a’r Pierhead: Drysau Agored 2017

Wybodaeth Am Ddrysau Agored Pob blwyddyn, mae adeiladau a lleoliadau yn agor Drysau Agored Cadw, gan roi cyfle i bobl ymweld â channoedd o atyniadau ar draws y gwlad am ddim. Ar ddydd Sadwrn 30 Medi, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig mynediad arbennig i’r cyhoedd. Er bod y Senedd a’r Pierhead ar agor i’r … Continue reading Ymweld â’r Senedd a’r Pierhead: Drysau Agored 2017 Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad; Y Gadair Wag (Llenyddiaeth Cymru)

Dros y misoedd a’r wythnosau diwethaf, nodwyd digwyddiad o bwys yng Nghymru; canmlwyddiant marw’r bugail Ellis Evans yn Y Rhyfel Mawr. Bu farw’r Cymro o fferm Yr Ysgwrn ar gae yn Ypres, Gwlad Belg, ar y 31ain o Orffennaf, 1917. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Amaethyddiaeth, y Gymraeg a Brexit

Mae gen i gof i ffrwyth rhyw ymchwil neu’i gilydd i sut bleidleisiodd ffermwyr yng Nghymru yn refferendwm Ewrop a gafodd ei gyhoeddi yn Sioe Frenhinol y llynedd awgrymu i tua 60% ohonynt bleidleisio i adael yr UE.  Wna i ddim cymryd arnaf fy mod y… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Launching the Welsh Music Archive

At a special ceremony on Friday, 22 September, The National Library of Wales launched its Welsh Music Archive Programme in the presence of the folk […] Parhau i ddarllen