Mapio Enwau Cymraeg Cymru

Mae’n ddiwrnod ieithoedd lleiafrifol Ewrop heddiw, felly dwi wedi penderfynu rhyddhau prosiect mapio bach dwi wedi bod yn datblygu. Y nod yw casglu’r enwau lleol mae pobl yn eu defnyddio am eu cynefin ac yr ardal o’i hamgylch. I agor y map, cliciwch y llun isod:     Mae gan bob cenhedlaeth ei enwau eu hunain am eu hardal leol, boed yn ddarn o dir, coedwig, afon neu adeilad. Mae’r enwau yna yn rhan o hanes ardal, a dwi’n meddwl bod hi’n bwysig trio cadw cofnod ohonynt cyn iddyn nhw ddiflannu. Mae’r map yma yn un ffordd o wneud hyn. Arno, cewch ychwanegu enwau “answyddogol”, fysa byth yn ymddangos ar fapioau Ordnace Survey, ond sy’n bwysig i chi. Dwi’n dal yn datblygu’r prosiect, a dwi’n croesawu unrhyw adborth. Y cam nesaf fydd galluogi chi i lawrlwytho’r data ar gyfer prosiectau arall.   Hwyl   Dafydd   Cafodd y post yma Mapio Enwau Cymraeg Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi'n feddwl am hyn….
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.