Archif Dyddiol: 7 Hydref 2017

shitclic: Mae’r Seirennau’n galw…

 

“Pen bach”.  Dyna’r peth cyntaf  ddaeth i’r meddwl ar ôl gweld yr hys-bys ar S4C. Yr ail beth oedd, “apêl amlwg at fois hoyw a’r genod” wrth i’r cyn-fewnwr bronnoeth fynd drwy’i bethau yn y gampfa.

Ond cefais fy synnu ar yr ochr orau gan Mike Phillips a’r Senghenydd Sirens cyfres bry ar y wal lle mae cyn-chwaraewyr rhyngwladol yn helpu carfan o amaturiaid ar hyd y tymor – nid yn annhebyg i Clwb Pêl-droed Malcolm Allen yn Llanberis bedair blynedd yn ôl. Syndod braf arall oedd gweld cymaint o siaradwyr Cymraeg yn y ryc, diolch yn bennaf i ysgolion cynradd Cymraeg ardal Caerffili ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Pluen yn eu het, heb os. Fe wnes i gyfri’ chwe chwaraewraig Cymraeg eu hiaith, o Elaine Wood i Kayleigh Mason ac Ann-Marie Griffiths. Ac os ydi camerâu Cynhyrchiad Orchard wedi llwyddo i’w cael nhw i hyfforddi, gwlychu, rhegi a chymdeithasu yn y Gymraeg, gorau oll.
Aeth y rhaglen gyntaf o chwech a ni o ddechrau tymor heb hyfforddwr, i gyflwyno’r mab fferm a’r model rhan-amser o Sale Sharks, cwrs rhwystrau lleidiog iawn i’r genod a gornest hynod gorfforol yn erbyn nytars Croesyceiliog (29-24 yn diwedd).

Gyda chynnydd aruthrol yng ngêm y merched, o ychydig gannoedd dair blynedd i dros 10,000 erbyn heddiw yn ôl BBC Cymru Fyw, a’r garfan genedlaethol yn denu mwy o sylw teledu a thyrfa fawr (roeddwn i’n un o’r 4,000 a mwy yng ngêm Lloegr ym Mharc yr Arfau adeg 6 Gwlad eleni), fe ddylai hon fod yn gyfres boblogaidd.

A boi digon gwylaidd ydi Mr Phillips yn y bôn. Sori, Meic.
Un pwynt bach i gloi, gyfryngis Cymraeg. Mae gynnon ni air hollol dderbyniol, dealladwy a chanmil gwell na “sialens”. Her. Hwnna ydi o. Her.
 

 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfarfûm â meseia

Mae gan One For Israel ryw 70 o fideo am yr Iddewon a ddaeth i gredu yn Iesu fel eu Meseia. Dechreuais i a’r gŵr wylio un bob nos yn ddiweddar. Mae pob un yn adrodd hanes anhygoel sydd yn cyffwrdd eich calonnau. Roedd bron pawb yn credu mai Pabydd neu Eidalwr oedd Iesu! A chawson nhw eu synnu o wybod mai Iddew oedd, a chafodd y Testament Newydd ei ysgrifennu gan Iddewon am Iddewon. Ar y Cristnogion ffug yn y gorffennol mae’r bai; roedden nhw’n erlid yr Iddewon yn enw Iesu. Dydy cyfamod Duw, fodd bynnag, ddim yn newid er gwaethaf pawb a phopeth. “Caiff Israel i gyd ei hachub.” Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blwyddyn 12 ar daith!

Cyn cau pen y mwdwl ar flwyddyn o waith caled ym mis Gorffennaf teithiodd blwyddyn 12 i Aberystwyth er mwyn treulio prynhawn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cafodd y criw eu tywys ar daith o gwmpas y llyfrgell yn ogystal â chael y cyfle i weld llawysgrifau Aneirin a Thaliesin. Roedd hwn yn brofiad arbennig iddynt … Parhau i ddarllen Blwyddyn 12 ar daith! Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd

Llongyfarchiadau mawr i bump o lenorion dawnus ym mlwyddyn 7 am gael eu dewis i fod yn aelodau o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Bydd Martha, Nel, Grace, Anest ac Osian yn mynychu cyfres o weithdai yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu eu dawn. Yn ddiweddar treuliodd y pump ohonynt ddiwrnod yng nghanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd. … Parhau i ddarllen Llenorion o fri blwyddyn 7 yn Sgwad Sgwennu Gwynedd Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 62: iOS gafr eto?

Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy! Dolenni iPhone 8 review: so this is what good battery life feels like | Technology | […]

The post Haclediad 62: iOS gafr eto? appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 62: iOS gafr eto?

Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy! Dolenni iPhone 8 review: so this is what good battery life feels like | Technology | […]

The post Haclediad 62: iOS gafr eto? appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Amser Stori a Diwrnod Siopau Llyfrau

Mae unrhyw un call yn gwybod bod amser stori yn gwneud byd o les i blant. Roedd Michael Morpurgo yn brifathro am flynyddoedd, ac yn gwneud hyn yn rheolaidd. Ond mae trefnwyr y cwricwlwm yn Lloegr yn anghytuno am ryw reswm. Dwi’m yn hollol siŵr be ydi’r rheolau ynglyn â amser stori penodol yng Nghymru […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -‘Jenny dlysa’r byd’

Bu farw’r bardd ifanc o’r Traws, Ellis Humphrey Evans ar Orffennaf 31, 1917, a hynny o’i glwyfau wedi iddo gymryd rhan yn un o brif gyrchoedd y Rhyfel Mawr, sef Trydydd Cyrch Ypres, neu Frwydr Passchendale, fel y galwyd y cyrch hwnnw’n ddiwedda… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Collecting the Election

What was your response on April 18th to the news that Theresa May had called a General Election? Possibly similar to Brenda from Bristol? I’d […] Parhau i ddarllen