Archif Dyddiol: 8 Hydref 2017

Bach o bopeth BR: Bartholomiew

“Dewr yw dilyn eich breuddwydion”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Euraidd

“Mae pobl mor sicr bod amser yn bodoli, ond ni allynt ei dal gyda eu dwylo.

Mae wastad yn llithro trwy eu bysedd.

Efallai ni allynt ei ddal achos nid yw’n bodoli.

Mae amser mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Durutti

“Mi welais hedyn sycamorwydden yn chwyrlio i lawr mewn i’r pwll o ddŵr.

Roedd hi’n bwrw neithiwr, mae’r stryd yn llawn pyllau dŵr.

Mae’r awyr mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bricyll

“Mi welais i dau ddyn tal yn cerdded heibio. 

Amdanynt dillad lliwgar a llaes. 

Mi faglodd un ar y pafin anwastad.

Mae pobl mor rhyfedd.”

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cadw’r ddeddf

Fore Sul diwethaf, anogaeth i weddïo dros Gatalunya a gafwyd yn Gronyn ar ddiwrnod y Refferendwm yno.  Mae’r angen am weddi yn para, ac yn fwy o bosibl wedi’r hyn a ddigwyddodd ddydd Sul. Pa fath o wlad sy’n awdurdodi’r hyn a welwyd?  Pa fath o lywodraeth sy’n gorchymyn ei heddlu milwrol i ymosod ar […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trosodd atoch chi Mr Davies

Mae Sandy Clubb yn gwbl gywir i ddweud nad ydi Cyngor (Llafur) Caerdydd yn dod yn agos at wneud eu rhan i wireddu uchelgais honedig llywodraeth Cymru i ‘greu’ miliwn o siaradwyr Cymraeg.  Yr hyn sydd ddim yn ymddangos yn y stori ydi mai prin iawn … Parhau i ddarllen