Archif Dyddiol: 19 Hydref 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Brenhinoedd 17:12-16 (BCND:tud.330/ tud.301)

Croeso cynnes i’n holl oedfaon ym Mro Aled heddiw a ninnau’n cael y fraint o addoli, siarad gyda’r Un a’n creodd, a gwrando ar ei Air sanctaidd. Wrth i ni wneud hynny, cadwn mewn cof yr adnod syfrdanol honno yn Effesiaid 3:20 sy’n cyfeirio at yr Arglwydd . . . → Read More: Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pryd mae bywyd yn cychwyn?

Wrth gwrs bod bywyd yn dechrau ar y moment cenhedlu; mae’n hawdd gwybod hynny efo cymorth gwyddoniaeth fodern. Er mwyn gwthio agenda gwleidyddol a masnachol, fodd bynnag, mae’r ffaith yn cael ei wadu ar unrhyw gost. Gwych iawn bod Gwasanaethau Iechyd d… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Contractwr wedi’i benodi ar gyfer ysgol newydd Carreg Emlyn

Mae cwmni Wynne Construction wedi’i benodi fel y prif gontractwr i ddatblygu cynlluniau i ddarparu’r ysgol a’r cyfleusterau newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yng Nghlocaenog. Mae’r prosiect wedi’i gydariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy ei Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Dywedodd y Cynghorydd Huw […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Celebrating our Home Movies

October 21st is international Home Movie Day, and our collection here at the National Screen and Sound Archive of Wales is a great place to […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Golwg360: Swyddi – ond sut rai?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

fideo wyth: Mario ar Hyd yr Oesoedd

gan Elidir Jones Jest dros wythnos tan i Super Mario Odyssey gyrraedd, ac fe allech chi deimlo’r cyffro yma yn f8 HQ. Does dim posib troi rownd heb daro mewn i gêm Mario newydd y dyddiau yma – roedd Mario vs Rabbids Kingdom Battle allan ddeufis yn ôl, er enghraifft. Ond mae gêm ym mhrif gyfres Mario – y gyfres roddodd rai o’r clasuron…

Parhau i ddarllen