Archif Misol: Tachwedd 2017

fel y moroedd : yfory

Rhoddodd yr Arlywydd Trump siawns i’r Palestiniaid i wneud heddwch ag Israel sawl tro; na symudodd o Lysgenhadaeth America i Jerwsalem mis Mehefin eleni, ond gwrthod maen nhw. Dw i’n gobeithio’n daer ei fod o wedi sylweddoli erbyn hyn nad ydyn nhw’n bw… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Hywel Griffiths

New Horizons– blog post by Dr Hywel Griffiths, Senior Lecturer at Aberystwyth University as part of our #LoveMaps Campaign I like maps that give me […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ddylai ‘neb’ ddefnyddio ‘hwb’

Blog bach amser cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llecyn Glas ?

Cof am ambell Eisteddfod wleb, oer. Aml un a dweud y gwir. Dŵr yn diferu am ein pennau yn yr hen Babell Lên neu hen Babell y Cymdeithasau. Rhynnu ar y Maes mewn pac-a-mac denau, mwd dros y fferau, tremio heibio i ymyl ambarél ar yr awyr lwyd, mewn hanner gobaith gweld rhyw lecyn glas […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwybodaeth i gwsmeriaid Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Dydd Gwener1af Rhagfyr bydd Llyfrgell a’r Siop Un Alwad y Rhyl yn cau yn gynnar am 12.30 ar gyfer hyfforddiant staff. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra. Bydd Caffi Porters yn cau am 1.00 pm. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: International Digital Preservation Day #IDPD17

Today is the first International Digital Preservation Day . The aim of the day (30 November 2017) is to create greater awareness of digital preservation […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 7fed Rhagfyr 11.00 – 12.00

Disclaimer – Renee Knight Ffuglen yw hon. Mae enwau a chymeriadau’n gynnyrch dychymyg yr awdur ac mae unrhyw debygrwydd i unigolion gwir, yn fyw neu’n farw, yn gyd-ddigwyddiad llwyr.* *Mae popeth rydych newydd ei ddarllen yn gelwydd. Beth os gwnaethoch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig

Mae gennyf erthygl yn Nation Cymru’n rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambel… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig

Mae gennyf erthygl yn Nation Cymru’n rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penblwydd reuben

Penblwydd Reuben oedd hi ddoe. Mae o’n ddeg oed. Ci fy merch hynaf ydy Reuben, a gan nad oes ganddi blant, mae o fel plentyn iddi a’i gŵr. Mae o’n byw bywyd hynod o braf fel mae’n debyg bod y cŵn eraill yn genfigennus ohono fo. Ar gyfer yr achlysur arb… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Lynda Pritchard Newcombe: Pam ysgrifennais i / Why I wrote ‘Speak Welsh Outside Class’

Mae Lynda Pritchard Newcome wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn, ac wedyn addysgu ieithoedd am 30 mlynedd. Yma, mae hi’n esbonio pam ysgrifennodd hi Speak Welsh Outside Class– llyfr mae miloedd o bobl wedi darllen a defnyddio i wella eu hyder yn yr iaith. Lynda Pritchard Newcome learnt Welsh as an adult, and then taught langauges… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl o ddarnau fyny ac ar werth yn arddangosfa gaeaf…

Cwpl o ddarnau fyny ac ar werth yn arddangosfa gaeaf @m.a.d.ecardiff

Work showing in the @m.a.d.ecardiff winter exhibition (at Cardiff MADE) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl o ddarnau fyny ac ar werth yn arddangosfa gaeaf…

Cwpl o ddarnau fyny ac ar werth yn arddangosfa gaeaf @m.a.d.ecardiff

Work showing in the @m.a.d.ecardiff winter exhibition (at Cardiff MADE) Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – David Meredith

David Meredith, Chairman of the Sir Kyffin Williams Trust takes part in our #LoveArt Campaign. Y Parchedig John Parker 1798 – 1860 One of the […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dsygwr Patrick Jemmer: Ennill gwobr yn yr Eisteddfod / Learner Patrick Jemmer: Winning a prize in the Eisteddfod

Mae Patrick yn dysgu Cymraeg ers pum mlynedd erbyn hyn. Yma, mae’n cyflwyno ei darn ‘Pontydd’, a ennillodd y tlws Dysgwr Rhyddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016 Y Fenni, ac mae e’n rhannu ei brofiad o’r proses. Patrick has been learning Welsh for five years. Here, he presents his piece ‘Bridges’, which won the Learners’… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation. Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 27/10 Rygbi Yn y rownd cyn derfynol, collodd Cymru eu gêm yn erbyn De Affrica a mynd allan o Gwpan Rygbi’r Byd. Bydd De Affrica yn… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan (Blas)

Blas o nofel newydd sbon Mihangel Morgan, Hen Bethau Anghofiedig. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn – Bwytai: Adolygiad Milkwood, Pontcanna & Asador 44, Caerdydd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Park House Restaurant Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Hang Fire Southern Kitchen, Y Bari

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Nefoedd ac Uffern Animal Crossing: Pocket Camp

gan Elidir Jones Mae blwyddyn fawr Nintendo yn parhau, wrth i’r cwmni ryddhau gêm fawr ar ôl gêm fawr, wythnos ar ôl wythnos. Y diweddaraf, allan wythnos diwethaf, ydi Animal Crossing: Pocket Camp. Dyma gêm hir-ddisgwyliedig sy’n parhau i wthio ffiniau newydd Nintendo ar ffonau, gan ddilyn Miitomo, Super Mario Run, a Fire Emblem Heroes. ‘Da ni ar f8 wedi trafod o’r…

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Misoedd cyntaf Madrid

Mae gormod i’w hysgrifennu ond mi wna i grynhoi fy misoedd cyntaf yn fras yma!Roedd hi’n hunllef dod o hyd i rywle i fyw yn y ddinas – llawer wedi dweud wrtha i o flaen llaw ei bod hi’n haws dod o hyd i swydd yn y ddinas na ‘stafell! Er gwaetha’r stres… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Misoedd cyntaf Madrid

Roedd hi’n hunllef dod o hyd i rywle i fyw yn y ddinas – llawer wedi dweud wrtha i o flaen llaw ei bod hi’n haws dod o hyd i swydd yn y ddinas na ‘stafell! Yn diwedd cefais ‘stafell mewn fflat gyda dau fachgen, un o Frasil a’r llall o ogledd Sbaen yn A… Parhau i ddarllen

: Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Dyma waith dosbarth Blwyddyn 3 a hyn.  Mae nhw hefyd wedi bod yn edrych ar adnodau Luc 12:7 a Salm 121. Mae Duw hyd yn oed wedi cyfri gwallt eich pen!Bydd yr Arglwydd yn dy gadw di’n saff, ble bynnag yr ei di o hyn allan ac am byth.Felly peidiwch … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanukiah modern

Prynodd fy merch hynaf hanukiah hefyd, ac mae o newydd gyrraedd! Un modern ydy o, a hyd yn oed ail-law o Israel. Mae o’n ymdoddi’n wych yn ei chartref. Mae hi’n mynd i gynnau’r canhwyllau ar gyfer Hanukkah, ond roedd hi’n methu peidio addurno coeden Na… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Cydweithredol Cymru

Mae Casey Edwards @casey_walescoop, Canolfan Cydweithredol Cymru @WalesCoOpCentre, wedi ysgrifennu blog i ni am sut mae cydweithrediaethau tai yn helpu creu cymunedau hydwyth. Byddwn yng Ngogledd Cymru ar gyfer ein digwyddiad #WAOADM yr wythnos nesaf. Nid oes dwy gydweithrediaeth dai’n debyg; nid oes un ateb i bawb. Mae tai cydweithredol yn ymwneud â chymunedau’n cael […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Dim cyfarfod ym Mis Rhagfyr/No meeting in December

Ni fydd cyfarfod misol ym Mis Rhagfyr.  Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym Mis Ionawr 2018, manylion i ddilyn/There will be no branch meeting in December.  Our next meeting will be in January 2018, details to follow. Advertisements Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhagor ar y ffordd

Yr wythnos hon byddwn yn ailargraffu’r gyfrol Meddyliau Glyn Adda.  Dylai fod yn y siopau, ac ar stondin ar-lein Dalen Newydd, yr wythnos nesaf.  Diolch am eich amynedd, bawb sy wedi archebu copïau.   Advertisements Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gwefan i ddysgwyr a mwy am Blodwen

Mae na wefan newydd – parallel.cymru – ar gael i ddysgwyr Cymraeg lle mae testunau Cymraeg a Saesneg yn ymddangos ochr yn ochr â’i gilydd, ac fel mae’n digwydd, mae Elin Meek wedi sgwennu erthygl am sgwrs gafodd hi efo fi am gyfres Bywyd Blodwen Jones a sgwennu ar gyfer dysgwyr yn gyffredinol. Dyma’r linc: […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dynes anhygoel

Cafodd fy mam ei chludo i’r ysbyty unwaith eto ddyddiau’n ôl. Mae ganddi bum toriad esgyrn yn y cefn oherwydd osteoporosis. Roedd hi’n methu symud o gwbl ar y pryd, ond pan ymwelodd fy nwy ferch ddoe â hi, roedd hi’n eistedd mewn cadair olwyn yn gwylio… Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Osian yn y Sgwad!

Ym mis Medi cefias fy nerbyn i fod yn aelod o Sgwad Sgwennu Gwynedd. Er mwyn cael fy nerbyn roedd yn rhaid i mi ysgrifennu dwy stori fer, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg. Ers i mi gael fy nerbyn i fod yn rhan o’r Sgwad Sgwennu mae dwy sesiwn wedi eu cynnal. Un … Parhau i ddarllen Osian yn y Sgwad! Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd, ar ôl Wythnosau

Wedi bod bant am resymau teuluol, daethom yn ôl ychydig ddyddiau’n ôl. Mae’r tyfiant wedi arafu, ond er gwaetha’r diwrnodau byrrach mae wedi bod yn hydref hirfelyn eithaf tesog. Byddai’n dda gen i gael gwybod gan rywun sy’n deall hinsawdd, ond o beth welaf i mae’r tymhorau’n mynd yn hwyrach yn y flwyddyn. Yn ystod […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Simon Brooks: Pam Na Fu Cymru / Why Wales Never Was

Mae Simon Brooks yw’r academydd ac awdur Pam Na Fu Cymru, sydd wedi cael ei rhyddhau mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg. Yma, mae e’n cyflwyno’r themâu allweddol o’r llyfr… Simon Brooks is an academic and the author of Why Wales Never Was, which was released in both a Welsh and an English version. Here, he… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Sudan yn cwrdd â Chymru: Beth y gall Senedd Sudan ei ddysgu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru?

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae staff o Gynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â menter pwrpas cymdeithasol, Global Partners Governance (GPG), i rannu arfer gorau â Senedd Sudan. Fel rhan o’r berthynas hon, penderfynwyd y byddai ymweliad â Chynulliad Cenedlaethol Cymru o fudd i grŵp bach o Aelodau Seneddol a staff o … Continue reading Sudan yn cwrdd â Chymru: Beth y gall Senedd Sudan ei ddysgu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Dana Edwards

Busnesu ym myd yr awdur, Dana Edwards. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tanysgrifio!

Os nad ydych yn byw o fewn cyrraedd i ddosbarthwr neu siop sy’n gwerthu eich hoff bapur bro, daeth yn amser i danysgrifio ar gyfer 2018 gyfeillion!
Dyma’r prisiau er mwyn derbyn 11 rhifyn o Llafar Bro trwy’r post; prisiau rhesymol iawn, sydd unwaith et… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: National Assembly for Wales Archive

Over the past few months the National Library and the National Assembly for Wales Commission have been working in collaboration on an exciting project to […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Wythnos yng Nghymru Fydd (Opra Cymru)

Rai misoedd ar ôl i mi brofi Y Tŵr – yr opera gyntaf  i mi ei gweld erioed yn yr iaith Gymraeg – ces i’r cyfle i fwynhau cynhyrchiad operatig arall a addaswyd o un o weithiau mawr yr Ugeinfed … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-11-26 21:53:47

BlogMenai.com: Pam bod sylwadau fel rhai Liam Fox yn cythruddo Gweriniaeth Iwerddon

Gan bod Liam Fox wedi cael ei hun yn y newyddion heddiw oherwydd ei sylwadau am Brexit a’r ffin rhwng Gogledd Iwerddon a’r Weriniaeth waeth i mi ddweud pwt.  Yr hyn sy’n fy nharo ydi mor ddi ddeall ydi pobl fel Liam Fox a’r cyfryngau Seisnig o arw… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Penwythnos brysur

Dwi’n siwr mai fel hyn bydd hi, i rai raddau, rhwng rwan a ‘Dolig.  Ond fy mai i, yn unig, ydy gwneud y peth yn waeth trwy penderfynny gwneud jam – wel, jeli, i ddefnyddio’r cwrans duon yn y rhewgell a’r cwrans coch  – mae rhai ohonynt wedi b… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llifddorau

Fe agorodd llifddorau’r awyr dros ran helaeth o’r Gogledd ddydd Mercher diwethaf, a chafwyd pnawn a gyda’r nos i’w hanghofio mewn llefydd fel Llangefni wedi i afon Cefni lifo trwy ganol y dref.  Clywyd rhai o drigolion y dref yn dweud na welson nhw beth tebyg o’r blaen.  Yn gwbl annisgwyl y daeth y dŵr, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cinio diolchgarwch ar saboth

Wedi i fy merch a’i gŵr gyrraedd (efo pastai afal a tiramisu,) cawson ni Ginio Diolchgarwch neithiwr. Ar wahân i’r cyw iâr wedi’i rostio gan Reasor’s, coginiais datws, moron, brocoli rhost a phastai pwmpen. Coginiodd fy merch reis llugaeron. Dw i newyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim twrci

Dw i a’r teulu’n mynd i gael cinio Diolchgarwch heddiw; mae fy merch a’i gŵr yn mynd at ei deulu ar ddydd Iau a dod aton ni ar ddydd Gwener bob blwyddyn. Mae fy nau blentyn ifancaf adref hefyd fel bydd yn fywiog. Penderfynais beidio coginio twrci eleni… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Gwener Ddu

Dîls dîls dîls, dewch i llenwi’ch berfa efo dîls dîls dîls! ‘Da ni yn f8 ddim wir yn credu yn y nonsens Black Friday yma, onibai fod chi’n sôn am noson shaclad Gwener dwethaf cyn Dolig, ond gan fod Daf yn dod o Geredigion yna mae o yn llwyr grediniol mewn safio pob ceiniog. Felly…

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bargen – anrheg i blant 2-6 oed

Cynnig gwych gan CAA Cymru: 🎄🎁 Anrheg Nadolig hyfryd i blant oed 2 i 6. 🎁🎄 Addas i ddysgwyr Cymraeg. ‘Tipyn o Gês – Anrheg Twm a Tam’ Yn cynnwys 10 llyfr (2 stori); 2 degan meddal; CD; gêm fwrdd a llyfr gwybodaeth dwyieithog Hyn ôll am £10 (lawr o £50)!😯 ☎️ 01970 622128 i […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Cau cyfrifon yn gyflymach – mae’n braf siarad

Yn dilyn ein digwyddiad diweddar ar ‘Gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar’, mae Matthew Coe, Rheolwr Archwilio Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru, yn siarad am ei brofiad o’r diwrnod a’r trafodaethau pwysig a gafodd â’r rhai a fu’n bresennol… Ar 10 Hydref 2017, euthum i seminar dysgu a rennir ddiweddaraf y Gyfnewidfa Arfer Da yng Nghaerdydd […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is Etholiad Bryn Coch