Archif Misol: Rhagfyr 2017

Blog – Golwg360: ? 10 Uchaf Caneuon 2017

Owain Schiavone, sy’n dewis ei ddeg cân orau o’r flwyddyn a fu Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffigyrau’r flwyddyn

Yn ol statcounter dyma’r flwyddyn fwyaf prysur erioed i Flogmenai – nid fy mod yn credu’r ffigyrau a dweud y gwir.  ‘Dwi wedi blogio llai yn 2017 ‘na dwi wedi ei wneud ers blynyddoedd – a ‘dwi ddim yn siwr beth ydi’r neges i’w chymryd os ydi llai … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Top Tiwns 2017 Pop Cymru – Blwyddyn Newydd Dda i chi!!

Ar ffefryn o 2017!!! – Lipstic Coch – Adwaith Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dros y ‘Dolig

Dwi’n siwr fy mod wedi treulio’r Dolig fel llawer o bobl: coginio; bwyta; gwylio teledu; darllen; dipyn o gerdded  a bod yn sal.  Annwyd trwm  a dolur gwddw, ond dwi’n meddwl ei fod yn gwella yn raddol.  Yn y cyfamser mae fy ngŵr yn… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 2017: UCHAFBWYNTIAU MEWN LLYFRAU

Sut flwyddyn oedd hi i lyfrau o Gymru? Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Ioanwr

Cliciwch ar y ddolen yma i weld taflen mis Ionawr 2018 Advertisements Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Côr Plant Charters Towers

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, mae W.Arvon Roberts yn troi ei sylw at Awstralia.

I’r Methodistiaid Calfinaidd y perthyn y fraint o sefydlu’r achos Cymraeg cyntaf yn nhalaith Queensland… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion y Calan

Y Gymraeg a’r ysgolion Dyma ‘Gynllun Gweithredu Cymraeg mewn Addysg’ wedi ei lansio gan Eluned Morgan, y Gweinidog â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.  Ni ellir ond croesawu’r bwriad, ond wrth wneud hynny gofyn ambell gwestiwn bach.  (a)  A allwn ni gymryd y bydd cyfarwyddyd clir o hyn ymlaen i gynghorwyr Llafur a’r gweinyddwyr odanynt, eu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : go oer

Mae’r aer oer arnon ni ers wythnos, a bydd yn para am sbel yn ôl rhagolygon y tywydd. Does dim eira na rhew, ond mae’n oer dros ben! Dw i’n wir ddiolchgar am ein llosgwr logiau ni sydd yn cynhesu’r tŷ’n braf. Mae’r gŵr newydd adael i fynychu priodas yn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: “Rhowch i mi’r hen ffordd Abertawe-aidd o chwarae”

Ai Carlos Carvalhal yw’r dyn all achub yr Elyrch? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau’r Flwyddyn 2017

gan f8 Mae’r twrci a / neu’r nut roast wedi ei orffen. Nain wedi deffro o’r coma ddisgynodd hi iddo fo ar ôl potel gyfan o sheri. The Muppet Christmas Carol oddi ar y teli, a Muppet Treasure Island yn ei le. Be arall i’w wneud ond edrych yn ôl ar gemau gorau’r flwyddyn, a’u rhoi nhw’n dwt mewn rhestr? Briliant….

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfaoedd Thematig: ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries: for Reference and Studying

Dyma gyfres o eirfaoedd/rhestrau chwilio, a drefnir yn ôl lefel eich iaith. Gellir ei defnyddio fel canllaw cyfeirio, neu gallwch ei hastudio trwy ddefnyddio’r teclyn Quizlet sydd wedi’i fewnosod yng ngwaelod pob erthygl. Gallwch hefyd fynd yn uniongyrchol at yr eitemau Quizlet: quizlet.com/parallelcymru. This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr anrheg orau

Ymwelodd fy nwy ferch yn Japan â’u nain yr wythnos ‘ma, a rhoi anrheg Nadolig iddi, sef calendr efo lluniau’r teulu arno fo. Fel gweler, roedd hi’n hapus dros ben! Dw i’n sicr bod hi’n edrych ar bob tudalen llawer gwaith bob dydd, a’i ddangos i’r holl … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cefnogi Dysgu Anffurfiol / Supporting Informal Learning

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw’r i rannu’r ieithoedd.  Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn paralel, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a chefnogi’u datblygiad i’r lefel nesaf.  Dyma mae cynnwys parallel.cymru…

The post Cefnogi Dysgu Anffurfiol / Supporting Informal Learning appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Beth sy’n diffinio clwb mawr?

Agwedd rhai at yr Uwchgynghrair yn siomi, meddai Tommie Collins

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Addysgwyr yn Esbonio / Educators Explain: Cari Powell: Mater Tywyll- Y Bydysawd Cudd / Dark Matter- The Hidden Universe

Mae Cari Powell yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe, ac ei phwnc arbenigol yw’r Ffiseg a Chosmoleg. Yn y cyntaf o gyfres newydd, Addysgwyr yn Esbonio, mae hi’n esbonio beth yw’r Fater Tywyll a pham mae’n bwysig… Cari Powell is a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. In… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Bwyta Mas / Ffred Eats Out

Cyfarchion cynhesaf unwaith yn rhagor ichi, ddarllenwyr annwyl. Dyma Ffred Phantastig yn mynd ar fyw o’i anturiaethau. Heddi, gan fod e’n sgrifennu’n hytrach na sgwrsio, mae’n ceisio bod yn posh o ran yr iaith mae’n ei defnyddio. Disgwyliwch ymadroddion fel “bu bron i fi ffrwydro” a “fel patai,” brawddegau’n cynnwys y gorberffaith (“buasai hi, brasgamasai… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagweld 2018 – rhan 4

Theresa May.  Flynyddoedd maith yn ol roedd yna swydd yn India oedd gyda’r gwaethaf yn y Byd.  Disgwylid i ddeilydd y swydd dreulio ei ddiwrnod gyda’i ddwylo ynghanol afon o garffosiaeth agored yn chwilio am rhywbeth – unrhyw beth – o werth y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Mynd i Siopa / Ffred Goes Shopping

Wel, helo ‘na bawb! Beth am hyn? Nes i sefyll yr arholiad ar ben y Cwrs Sylfaen, ac roedd rhaid i fi siarad yn rhugl am bynciau fel Siopa, Bwyta Mas,  Fy Nheulu, Hobïau a Diddordebau, Fy Swydd Gyntaf, ac yn y blaen. Nes i lawer o waith wrth baratoi, gan gynnwys sgrifennu sgriptiau a’u… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwin o Israel

Dw i newydd brynu dwsin o win coch a gynhyrchwyd yn Israel drwy Kosherwine ar lein. Roedd y cludiant yn rhad ac am ddim! Mae yna amrywiaeth o win oddi ar winllannoedd gwahanol. Dechreuais ar Ben Ami Cabernet Saurignon. Mae o tipyn bach yn sych i mi, on… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 4ydd Ionawr, 11.00 – 12.00

The Song of Achilles – Madeline Miller Gwlad Groeg yn oes yr arwyr. Mae Patroclus, tywysog ifanc lletchwith, wedi ei alltudio i lys y Brenin Peleus a’i fab perffaith Achilles. Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae Achilles yn dod yn gyfaill … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : daearyddiaeth feiblaidd

Dw i newydd gofrestri ar gwrs i ddysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Cynigir gan Goleg Beibl Israel, mae’r cwrs yma’n dysgu’r ddaearyddiaeth sydd yn gysylltiedig â’r Beibl rhwng Abraham ac Iesu. Maen o’n edrych yn hynod o ddiddorol. Dw i’n sicr y by… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -crwydro

Pennod o gyfres ‘Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au’ gan Steffan ab Owain.

Y tro hwn rwyf am ddweud gair neu ddau am ein crwydradau draw tros yr hen Dwnnel Bach i lawr i Gelli Wiog, Rhoslyn a Stesion y Dduallt. Credaf mai’r tro cyntaf imi anturio m… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagweld 2018 – rhan 3

Mae’r UE yn debygol i barhau i gefnogi llywodraeth Sbaen a bydd goblygiadau hir dymor i hynny.  Bwriad gwreiddiol yr UE oedd dod a’r rhyfeloedd hynod waedlyd sydd wedi ‘sgubo tros gyfandir Ewrop tros y canrifoedd i ben trwy roi buddiannau tebyg i … Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Tegwen Morris

Tegwen Morris, National Director of Merched y Wawr takes part in our #LoveArt Campaign. She has chosen ‘Ysbryd Erwau Gleision’ by Elwyn Ioan as her […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penwythnos

Roeddwn i’n treulio’r penwythnos diwethaf yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman efo rhan o’r teulu. Aethon ni i wasanaeth Saboth, i siopa, i dŷ bwyta, o gystal â dathlu penblwydd fy merch a chyfnewid anrhegion. O’r diwedd ces i gyfle i roi’r tlws crog a arch… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagweld 2018 – rhan 2

Carwyn Jones.  Beth bynnag ddaw o’r ymchwiliad swyddogol i fwlio yng nghoridorau pwer Bae Caerdydd, mae gan Carwyn Jones lawer o elynion oddi mewn i’r Blaid Lafur Gymreig bellach a bydd llawer o’r rheiny  eisiau gweld gwaed.  Mae’r Blaid… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Siôn Corn a’r anrheg gorau un

Braidd yn hwyr, mi wn, ond mae’r gyfrol hyfryd hon wedi gwerthu’n dda iawn, iawn, mae’n debyg, (llyfr y mis i blant, fis Tachwedd) felly doedd hi ddim angen fy help i – ac mi fydd yn siŵr o werthu’n dda eto Nadolig nesa ac am sawl Nadolig i ddod. Mae’r ffaith bod 2 fersiwn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nadolig llawen

Canys bachgen a aned i ni,mab a roed i ni,a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd.Fe’i gelwir, “Cynghorwr rhyfeddol,Cawr o ryfelwr,Tad bythol,Tywysog heddychlon. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: 5 Family History Resources

Merry Christmas and a Happy New Year! The Christmas holidays are traditionally a time when families come together and reminisce. We often see an increase […] Parhau i ddarllen

: Wythnos yng Nghymru fydd, noson yng Nghymru a fu…a sefydlu clwb y 300!

“Mae’r nofel Wythnos yng Nghymru Fydd mor wych fel ei bod yn amhosib ei chrybwyll a gwneud cyfiawnder iddo fan hyn (fwy amdano rywbryd arall ella). Ond ‘suffice to say’ mae’n stori blynyddoedd-goleuni ‘ahead of its time’ ac mae’r frawddeg ‘yn ôl i’r dyfodol’ yn cael ei yngan yma degawdau cyn i Marti McFly a Doc Emmett Lathrop Brown ei ddefnyddio! (Fy ail golofn synfyfyrion […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Wythnos yng Nghymru fydd, noson yng Nghymru a fu…a sefydlu clwb y 300!

“Mae’r nofel Wythnos yng Nghymru Fydd mor wych fel ei bod yn amhosib ei chrybwyll a gwneud cyfiawnder iddo fan hyn (fwy amdano rywbryd arall ella). Ond ‘suffice to say’ mae’n stori blynyddoedd-goleuni ‘ahead of its time’ ac mae’r frawddeg ‘yn ôl i’r dyfodol’ yn cael ei yngan yma degawdau cyn i Marti McFly a Doc Emmett Lathrop Brown ei ddefnyddio! (Fy ail golofn synfyfyrion […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagweld 2018 – rhan 1

Os ydi’r blynyddoedd diwethaf wedi dysgu unrhyw beth i ni – y ffaith nad yw’n syniad da ceisio rhagweld y dyfodol ydi un o’r rheiny.  Ond mi wnawn ni anwybyddu’r wers honno a cheisio edrych ymlaen ar un peth pob dydd rhwng rwan a’r flwyddyn newydd… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 64: May The Port Be With You

Ym mhennod arbennig estynedig (o God na!) Nadolig yr Haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod tech gorau’r flwyddyn, digwyddiadau enfawr 2017 ac yn mwynhau afterparty hynod HYNOD sbwylerllyd am The Last Jedi. Diolch ENFAWR am wrando dros y flwyddyn pawb, a plîs anfonwch eich sylwadau i ni – ni’n addo penodau byrrach yn […]

The post Haclediad 64: May The Port Be With You appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 64: May The Port Be With You

Ym mhennod arbennig estynedig (o God na!) Nadolig yr Haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod tech gorau’r flwyddyn, digwyddiadau enfawr 2017 ac yn mwynhau afterparty hynod HYNOD sbwylerllyd am The Last Jedi. Diolch ENFAWR am wrando dros y flwyddyn pawb, a plîs anfonwch eich sylwadau i ni – ni’n addo penodau byrrach yn […]

The post Haclediad 64: May The Port Be With You appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Adnodd gwych i gapeli sydd heb organydd/cyfeilydd

Dyma i chi ddolen aiff â chi i safle ble y gellir lawrlwytho y rhan fwyaf o’r tonau yng Nghaneuon Ffydd er mwyn eu defnyddio mewn oedfaon. Mae llawer ohonynt ar gael ar ffurf cyfeiliant organ, piano neu fand. http://smallchurchmusic.weebly.com/we… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Fideo Dathlu 50 mlwyddiant Gwasanaeth Ieuenctid EBC

I wylio’r fideo cliclwch ar y ddolen isod http://www.ebcpcw.cymru/cym/newyddion/28/0/dathlu-50 Advertisements Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Nadolig Llawen

Nid yw Gronyn yn cael ei gyhoeddi heddiw, Noswyl Nadolig na’r Sul nesaf, Nos Galan.  Cyhoeddir y rhifyn nesaf ddydd Sul, Medi 7, 2018.  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi. Advertisements Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Cenedlaetholdeb Seisnig ar ei ynfytaf

Huw Prys Jones yn trafod y pwysigrwydd rhyfedd mae rhai Saeson yn ei roi ar rywbeth mor bitw â lliw eu pasport … Anodd meddwl am fath mwy truenus o genedlaetholdeb na’r cyffro y mae rhai Aelodau Seneddol Torïaidd yn ei deimlo wrth glywed y bydd e… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llawenhewch

BlogMenai.com: Pwy ydi pwy?

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Narrator Huw Rowlands: Yn rhy gyflym, neu na? / Too Fast Or Not Fast Enough?

Mae’n amser i gyflwyno cyfranwr rheolaidd i parallel.cymru: Huw Rowlands (dim perthynas). Dyma’i duniau melodaidd mod dych chi’n clywed ar fersiynau sain yr erthyglau. Yma, mae e’n rhannu ei daith iaith ac mae’n rhoi cyngor ar ddefnyddio adnoddau sŵn yma… It’s time to introduce a regular contributor to parallel.cymru: Huw Rowlands (no relation). It is… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Rhagolwg o adran newydd: Straeon Syml / Preview of a new section: Simple Stories

Mae pawb yn hoffi darllen stori fach neu gael ei diddanu gan ychydig o hanesion. Am hynny, dw i’n dechrau ardal o straeon gan ddarllenwyr. Mae’n gyfle am bawb i rannu eu gwaith a chael eu cyhoeddi trwy’r cyfrwng o Gymraeg. Dw i’n dechrau gyda’r enghraifft hon, ond dw i’n moyn ychwanegu eitemau yn rheolaidd… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym mis Rhagfyr 2017

01/12/17 – Ymweld â safle newydd Ysgol yng Nglasdir, Rhuthun ynghyd â disgyblion o Rhos Street ac Ysgol Pen Barras (Mynychodd yr Is-gadeirydd) 04/12/17 – Gwasanaeth Garolau Dathlu’r Nadolig. A gynhaliwyd yn Eglwys Sant Tomos, y Rhyl Ffordd dda o ddechrau dathliadau’r Nadolig, mwynhau perfformiadau cerddorol gan bobl ifanc o Sir Dinbych, carolau traddodiadol a […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Yr Ynys – nofel ar gyfer yr arddegau hŷn

Ro’n i ar dân isio darllen hon, y gyntaf yn nhrioleg YMA ar gyfer yr arddegau hŷn gan Lleucu Roberts. Yn un peth, mae’r clawr yn denu, yn ail, dwi’n ffan o waith Lleucu, ac yn drydydd, dwi wedi derbyn comisiwn tebyg gan Lywodraeth Cymru i greu trioleg ar gyfer yr arddegau (Cyfres Melanai), ac […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sgandal o beth !

Mae sgandal yn rhan o wleidyddiaeth bob amser, ond efallai y teimla rhai ein bod wedi cael mwy na’n dogn arferol eleni. Dylwn oleddfu’r gosodiad. ‘Rhan o wleidyddiaeth ddemocrataidd’ ddylwn i ddweud. Does dim sgandal o dan unbennaeth; bodolaeth yr unbennaeth ei hun yw’r sgandal. Ond sgandal yw fod gwledydd honedig ddemocrataidd yn cynnal breichiau […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pethau’n agos yng Nghatalonia _ _

_ _ os ydi’r polau i’w credu o leiaf. Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: ETHOLIAD CATALONIA 21 RHAGFYR 2017

ETHOLIADAU ANGHYFREITHLONCynhelir etholiadau anghyfreithlon yng Nghatalonia heddiw. Ni fu hawl gan lywodraeth gwladwriaeth Sbaen, yn ôl ei chyfansoddiad ei hun, hwnnw y maent yn mynnu eu bod yn ei amddiffyn, i ddiddymu Llywodraeth Catalonia, nac i ddis… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg nadolig

Mae’r bil gostyngiad trethi newydd gael ei gymeradwyo am y tro olaf cyn i’r Arlywydd ei arwyddo er gwaethaf pawb a phopeth – 3.2 triliwn o ddoleri. Bydd o’n chwali drwg-enwog mandad Obamacare i unigolion hefyd. Eisoes cyhoeddodd nifer o fusnesau mawr f… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Yn wresog rhoddwn groeso

Llai na blwyddyn i fynd … a bydd Cerdd Dant yn dod yn ôl at ei wreiddiau. Gwnaeth tre’r Blaenau a’r pentrefi o’i chwmpas gymaint i adfywio’r hen grefft yn ystod hanner cynta’r ugeinfed ganrif, ac onid gwych o beth felly ydy gweld yr Ŵyl Cerdd Dant Ce… Parhau i ddarllen