Archif Misol: Rhagfyr 2017

Blog – Golwg360: 🔊 10 Uchaf Caneuon 2017

Owain Schiavone, sy’n dewis ei ddeg cân orau o’r flwyddyn a fu Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffigyrau’r flwyddyn

Yn ol statcounter dyma’r flwyddyn fwyaf prysur erioed i Flogmenai – nid fy mod yn credu’r ffigyrau a dweud y gwir.  ‘Dwi wedi blogio llai yn 2017 ‘na dwi wedi ei wneud ers blynyddoedd – a ‘dwi ddim yn siwr beth ydi’r neges i’w chymryd os ydi llai … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Top Tiwns 2017 Pop Cymru – Blwyddyn Newydd Dda i chi!!

Ar ffefryn o 2017!!! – Lipstic Coch – Adwaith Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dros y ‘Dolig

Dwi’n siwr fy mod wedi treulio’r Dolig fel llawer o bobl: coginio; bwyta; gwylio teledu; darllen; dipyn o gerdded  a bod yn sal.  Annwyd trwm  a dolur gwddw, ond dwi’n meddwl ei fod yn gwella yn raddol.  Yn y cyfamser mae fy ngŵr yn… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 2017: UCHAFBWYNTIAU MEWN LLYFRAU

Sut flwyddyn oedd hi i lyfrau o Gymru? Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Ioanwr

Cliciwch ar y ddolen yma i weld taflen mis Ionawr 2018 Advertisements Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Côr Plant Charters Towers

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, mae W.Arvon Roberts yn troi ei sylw at Awstralia.

I’r Methodistiaid Calfinaidd y perthyn y fraint o sefydlu’r achos Cymraeg cyntaf yn nhalaith Queensland… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Lloffion y Calan

Y Gymraeg a’r ysgolion Dyma ‘Gynllun Gweithredu Cymraeg mewn Addysg’ wedi ei lansio gan Eluned Morgan, y Gweinidog â chyfrifoldeb dros y Gymraeg.  Ni ellir ond croesawu’r bwriad, ond wrth wneud hynny gofyn ambell gwestiwn bach.  (a)  A allwn ni gymryd y bydd cyfarwyddyd clir o hyn ymlaen i gynghorwyr Llafur a’r gweinyddwyr odanynt, eu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : go oer

Mae’r aer oer arnon ni ers wythnos, a bydd yn para am sbel yn ôl rhagolygon y tywydd. Does dim eira na rhew, ond mae’n oer dros ben! Dw i’n wir ddiolchgar am ein llosgwr logiau ni sydd yn cynhesu’r tŷ’n braf. Mae’r gŵr newydd adael i fynychu priodas yn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 BLOG: “Rhowch i mi’r hen ffordd Abertawe-aidd o chwarae”

Ai Carlos Carvalhal yw’r dyn all achub yr Elyrch? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau’r Flwyddyn 2017

gan f8 Mae’r twrci a / neu’r nut roast wedi ei orffen. Nain wedi deffro o’r coma ddisgynodd hi iddo fo ar ôl potel gyfan o sheri. The Muppet Christmas Carol oddi ar y teli, a Muppet Treasure Island yn ei le. Be arall i’w wneud ond edrych yn ôl ar gemau gorau’r flwyddyn, a’u rhoi nhw’n dwt mewn rhestr? Briliant….

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Geirfa Thematig- ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries- for Reference and Studying

This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: https://quizlet.com/parallelcymru. If you have suggestions or… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr anrheg orau

Ymwelodd fy nwy ferch yn Japan â’u nain yr wythnos ‘ma, a rhoi anrheg Nadolig iddi, sef calendr efo lluniau’r teulu arno fo. Fel gweler, roedd hi’n hapus dros ben! Dw i’n sicr bod hi’n edrych ar bob tudalen llawer gwaith bob dydd, a’i ddangos i’r holl … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Cefnogi Dysgu Anffurfiol / Supporting Informal Learning

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw’r i rannu’r ieithoedd.  Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn paralel, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a chefnogi’u datblygiad i’r lefel nesaf.  Dyma mae cynnwys parallel.cymru… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Beth sy’n diffinio clwb mawr?

Agwedd rhai at yr Uwchgynghrair yn siomi, meddai Tommie Collins

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Addysgwyr yn Esbonio / Educators Explain: Cari Powell: Mater Tywyll- Y Bydysawd Cudd / Dark Matter- The Hidden Universe

Mae Cari Powell yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe, ac ei phwnc arbenigol yw’r Ffiseg a Chosmoleg. Yn y cyntaf o gyfres newydd, Addysgwyr yn Esbonio, mae hi’n esbonio beth yw’r Fater Tywyll a pham mae’n bwysig… Cari Powell is a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. In… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Bwyta Mas / Ffred Eats Out

Cyfarchion cynhesaf unwaith yn rhagor ichi, ddarllenwyr annwyl. Dyma Ffred Phantastig yn mynd ar fyw o’i anturiaethau. Heddi, gan fod e’n sgrifennu’n hytrach na sgwrsio, mae’n ceisio bod yn posh o ran yr iaith mae’n ei defnyddio. Disgwyliwch ymadroddion fel “bu bron i fi ffrwydro” a “fel patai,” brawddegau’n cynnwys y gorberffaith (“buasai hi, brasgamasai… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhagweld 2018 – rhan 4

Theresa May.  Flynyddoedd maith yn ol roedd yna swydd yn India oedd gyda’r gwaethaf yn y Byd.  Disgwylid i ddeilydd y swydd dreulio ei ddiwrnod gyda’i ddwylo ynghanol afon o garffosiaeth agored yn chwilio am rhywbeth – unrhyw beth – o werth y… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Mae Ffred yn Mynd i Siopa / Ffred Goes Shopping

Wel, helo ‘na bawb! Beth am hyn? Nes i sefyll yr arholiad ar ben y Cwrs Sylfaen, ac roedd rhaid i fi siarad yn rhugl am bynciau fel Siopa, Bwyta Mas,  Fy Nheulu, Hobïau a Diddordebau, Fy Swydd Gyntaf, ac yn y blaen. Nes i lawer o waith wrth baratoi, gan gynnwys sgrifennu sgriptiau a’u… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwin o Israel

Dw i newydd brynu dwsin o win coch a gynhyrchwyd yn Israel drwy Kosherwine ar lein. Roedd y cludiant yn rhad ac am ddim! Mae yna amrywiaeth o win oddi ar winllannoedd gwahanol. Dechreuais ar Ben Ami Cabernet Saurignon. Mae o tipyn bach yn sych i mi, on… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 4ydd Ionawr, 11.00 – 12.00

The Song of Achilles – Madeline Miller Gwlad Groeg yn oes yr arwyr. Mae Patroclus, tywysog ifanc lletchwith, wedi ei alltudio i lys y Brenin Peleus a’i fab perffaith Achilles. Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae Achilles yn dod yn gyfaill … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : daearyddiaeth feiblaidd

Dw i newydd gofrestri ar gwrs i ddysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Cynigir gan Goleg Beibl Israel, mae’r cwrs yma’n dysgu’r ddaearyddiaeth sydd yn gysylltiedig â’r Beibl rhwng Abraham ac Iesu. Maen o’n edrych yn hynod o ddiddorol. Dw i’n sicr y by… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -crwydro