Archif Dyddiol: 3 Rhagfyr 2017

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-12-03 22:20:41

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Campbell a Welby

Mi wrandewais y dydd o’r blaen ar gyfweliad diddorol a wnaeth Alastair Campbell â Justin Welby, Archesgob Caergaint ar gyfer cylchgrawn o’r enw GQ. Gellir darllen a gweld y cyfweliad ar wefan GQ.  Yno, yn hytrach nag ar dudalennau’r cylchgrawn, y gwelais ac y darllenais i sgwrs y ddau. Ac ie, sgwrsio fu’r ddau, er […] Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dechre’r Diwedd

Heb sgwennu ers ‘chydig ac er bod dim llawer i ddeud o’n ni’n meddwl bydde ni’n trio cadw’r blog yn rhannol fyw. A dyw’r teitl ddim yn portreadu beth sy’n cael i ddeud yn blog ryw lawer. Felly mae hi’n dod i derfyn ar fy nhymor cynta’ o’r flwyddyn ola’ ac i fod yn hollol … More Dechre’r Diwedd Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig”

https://anffyddiaeth.blogspot.nl/2017/11/y-dde-eithafol-chenedlaetholdeb-cymreig.html Blogiad hollbwysig am ddefnydd rhai cenedlaetholwyr Cymreig o ddelwedd dde-eithafol, Pepe y broga / llyffant. Mae’r blogiwr Anffyddiaeth yn “rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambell achos yn […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl (IDDP) bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i dorri rhwystrau ac i gefnogi urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr hygyrch ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ein staff anabl ac yn cydnabod manteision … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Arthroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Iaith- Callineb, Chwant a Chelwyddau / Language- Logic, Lies and Lechery

Rywbryd, awgrymir ein pynciau gan ddarnau ar y newyddion neu gan bethau y mae’n haelodau ni wedi darllen amdanynt. Cafodd y darn hwn ei ysgrifennu ar ôl i bobl yn y grŵp ofyn am faterion cysylltiedig â iaith a chywirdeb gwleidyddol, cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, a’r berthynas rhwng meddwl a siarad. Daethpwyd o… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Arthroniaeth Abertawe: Cyflwyniad / Swansea Philosophy: Introduction

Helo ‘na, a chroeso i’n grŵp, Athroniaeth Abertawe! Rydym yn cwrdd ar hyn o bryd yn ystafell gyfarfod y dafarn o’r enw Vivian Arms yn Sgeti Abertawe, ail nos Fercher pob mis am 7 o’r gloch. Dyma fan gyfarfod wych, lle rydych chi’n gallu prynu amrywiaeth eang o ddiodydd meddwol ac ysgafn, neu gael pryd… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Synfyfyrio / Pondering

  Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â… Parhau i ddarllen

atgof.co: Myned yn iau

atgof.co: Myned yn iau