Archif Dyddiol: 7 Rhagfyr 2017

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 2:27-33 (BCND:tud.63 / tud.58)

Bore da a chroeso cynnes i chi ar benwythnos mor oer! Dewch i ni ymuno gyda’n gilydd i addoli’r Duw Byw a chanu clod i’w enw O.

Ydach chi erioed wedi cael eich synnu gan rywbeth? Falle eich bod chi’n disgwyl un peth amser Nadolig, ond rhywbeth . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd wedi digwydd i’r newyddion dywedwch?

Fi sy’n mynd yn hen, ‘ta ydi’r newyddion yn mynd yn boncyrs?  Wele’r wythnos ddiwethaf yn unig. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Argrph, Papur Wal, Names – Parti Nadolig Libertino | Clwb Ifor Bach| 08:12:17 |1900 | £7

clwb.net Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Chwarae mewn band neu yn artist unigol. Ffansi £1000 #maesb #caerdydd

Chwarae mewn band? Artist unigol?Ffansi £1000?👇👇👇https://t.co/rj2ZFgeC2W #brwydrybandiau #maesb #caerdydd #cymraeg #steddfod2018 pic.twitter.com/nH7T8IOkHG— maesb (@maes_b) December 6, 2017 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: LLAREGGUB – Band Pres Llareggub

LLAREGGUB by Band Pres Llareggub Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sefyll yn gadarn

Mae Palestiniaid yn terfysgu ar y strydoedd yn Israel yn barod dros gyhoeddiad yr Arlywydd Trump. Mae’r byd yn prysur ei feio am wneud y peth iawn yn lle condemnio’r rhai sydd yn achosi terfysgaeth. “Os byddwn ni’n gwneud polisi wrth ofyn fyddai f… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Gareth Thomas

Busnesu ym myd yr awdur, Gareth Thomas. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Platfform 3D: Heddiw, Ddoe ac Yfory

gan Elidir Jones Wnes i orffen Super Mario Odyssey yn ddiweddar. Wel. Dwi’n deud ‘gorffen’… dwi wedi gweld y diweddglo, do. Ond rhywle o gwmpas 250 o leuadau – y prif ffordd o barhau drwy’r gêm – sydd gen i, ac mae ‘na 999 ohonyn nhw i gyd. Rhag eich cywilydd chi, Nintendo. Ta waeth. I syndod…

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O´r Ardd: Gaeafu

Paratoi ar gyfer y gaeaf oedd gwaith mawr yr wythnos hon. Wedi dweud hynny, y darn mwyaf annisgwyl oedd casglu’r tomatos diwethaf! Dydyn nhw ddim yn goch, ond i gyd yn felyn-oren a byddant yn aeddfedu yn y gegin, efallai gyda chymorth banana. Gaeafgysgu mae’r planhigion parhaol. Mae’r merllys (asparagws) wedi marw ers sbel o […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Yeshua

Rwyf newydd fwynhau darllen Iddew gan Dyfed Edwards yn arw. Mae’n adrodd stori Yeshua (Iesu), a sut y bu i hwnnw ganfod ei hun ar y groes.Anffyddiwr yw Dyfed, ond nid polemig gwrth-Gristnogol yw’r nofel o bell ffordd. Os rywbeth, roeddwn yn cydymdeimlo… Parhau i ddarllen