Archif Dyddiol: 1 Ionawr 2018

O Gopa Moel Faban: O Gopa Moel Faban

  Rydw i’n sefyll ar gopa Moel Faban, yn edrych i lawr ar y wlad helaeth oddi tanaf. Y tu ol imi, i’r dwyrain mae’r Carneddau, y Glyderau, a chrib Nant Ffrancon. I’r gorllewin mae’r tir yn disgyn tua Bangor, a Mon, gyda’r ynys i gyd yn y golwg, a’i thir yn ymestyn draw at … Continue reading O Gopa Moel Faban Parhau i ddarllen

Pop Cymru: EP Pys Melyn + Chuds – tiwns i ddechrau 2018

fel y moroedd : blwyddyn newydd

Mae’n anodd cofio mai Dydd Calan ydy hi heddiw oherwydd bod popeth yn ddistaw (ac eithrio’r firecrackers yng nghanol nos) a dw i ar fy mhen fy hun gartref rŵan. Treuliodd fy nwy ferch ganjitsu (Dydd Calan) efo’u nain yn y cartref henoed. Prynon nhw fwy… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Cyflwyno barddoniaeth i ddysgwyr / Introducing poetry to learners

Mae Patrick Jemmer wedi dod yn hyfedr yn yr iaith, ac wedi dechrau diddordeb yn farddoniaeth. Yma, mae e’n rhannu tipiau am bobl gyda diddordeb mewn ffurfio barddoniaeth, siarad am ei daith iaith a rhannu un gerdd bod e wedi ysgrifennu. Patrick Jemmer has become proficient in Welsh, and has started an interest in poetry.… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Building for Heath

This year, the National Health Service, founded by Welshman Aneurin Bevan, MP for Ebbw Vale while he was Minister for Health and Housing, will celebrate […] Parhau i ddarllen

atgof.co: Blwyddyn Newydd Dda

atgof.co: Blwyddyn Newydd Dda