Archif Dyddiol: 5 Ionawr 2018

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Wali Marx (eto)

Da ni di bod yn cael seibiant. Byddwn nôl cyn bo hir. Yn y cyfamser dyma bwt arall o ddoethineb gan Wali Marx (18fed Brumaire Clwb Pêl Droed Bryncoch). Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr hen gyfryngau unochrog ‘na

Felly draw yng Nghanolfan Rwdlan Cymru mae Glyn Davies yn poeni am y cyfryngau gwrth Brexit.And I also feel sure that the appallingly biased presentation of debate by some of the media, intended to undermine the UK in negotiations to the extent that we… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwedd y gwyliau

Mae fy mab ifancaf yn mynd yn ôl at y brifysgol heddiw wedi tair wythnos o wyliau. (Bydd ei chwaer yn dechrau’n hwyrach.) Roedd o’n medru ymlacio a chysgu’n ddigon ar ôl astudio a gweithio’n galed. Er mwyn “dathlu” dechrau tymor newydd, ymunodd ei dad … Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Diflas a digalon? Dechreua ar y darllen!

Dyma ambell syniad i chi o nofelau a llyfrau y gellid ei darllen wrth swatio rhag y gaeaf… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: “Gofynna i dy fêt olchi dy gefn”: Baddonau Pen y Pwll ym Maes Glo De Cymru

Wrth i’r prosiect Glamorgan’s Blood barhau, mae deunydd yn ymwneud â baddonau pen y pyllau glo yn dod i’r amlwg yng nghasgliad Archifau Morgannwg. Roedd baddonau pen y pwll, a gyflwynwyd yn y 1920au, o fudd mawr i’r bobl oedd yn gweithio ym maes glo de Cymru. Cyn baddonau pen y pwll, byddai glowyr yn […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Awdur Gareth Thomas: Cyfieithu Myfi Iolo i’r Cymraeg / Author Gareth Thomas: Translating I, Iolo into Welsh

Mae’n ysbrydoliaeth bob amser pan mae rhywun newydd yn croesawu’r diwylliant Cymreig neu’r iaith, ac mae’r dysgwr a’r awdur Gareth Thomas wedi gwneud y ddau beth. Yn yr erthygl hon mae’n esbonio ei daith fel awdur i ni, sydd wedi ei arwain i greu’r ffuglen hanesyddol enwog, Myfi, Iolo. It is inspiring when someone embraces… Parhau i ddarllen