Archif Dyddiol: 6 Ionawr 2018

fel y moroedd : y mae amser i bob peth

Dechreuodd fy ŵyr fwydo ei hun efo llwyau, a dyma fo’n actio fel Bwystfil yn ffilm Disney. Roedd o’n cael cymaint o hwyl fel gwagiodd y bowlen ar ei ben yn y diwedd! Mae ei mam yn teimlo’n drist weithiau wrth weld ei babi’n tyfu’n rhy gyflym.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: O’r diwedd y Gogledd ar flaen ciw Llafur Cymru

Mae’r blog yma wedi cwyno yn y gorffennol sawl gwaith yn y gorffennol bod llywodraeth Lafur Cymru yn benderfynol o beidio lleoli dim y tu hwnt i goridor yr M4 ac y byddai’n well ganddynt wynebu tragwyddoldeb yn Uffern na lleoli unrhyw beth yn y Gogledd… Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Morfydd Llwyn Owen a Ruth Herbert Lewis

Faint o bobl sy’n ymwybodol bod un o’r mynwentydd gorau yng Nghymru i’w gweld oddi ar Newton Road, Ystumllwynarth?  Ac o’r rheiny, faint sy’n gyfarwydd â’r gofeb urddasol sy’n llechu mewn cornel anghysbell o’r fynwent, fel na fyddai ymwelydd sy’n troedio’r llwybrau yn sylwi arno?  Cyfeirio ydw i at fedd y gyfansoddwraig ifanc Morfydd Llwyn […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Cyngor ac adnoddau ar ddechrau ysgrifennu yn y Gymraeg / Advice and resources on starting to write in Welsh

Mae Patrick Jemmer wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn ac wedi cyfrannu llawer o straeon a ffuglen wreiddiol i parallel.cymru. Mae e’n rhoi cyngor i gefnogi pobl eraill sy’n dechrau ysgrifennu yn y Gymraeg, ac mae e wedi paratoi rhestr o lyfrau ac adnoddau i gefnogi’r broses ysgrifennu. Darllenwch hon, trïwch ysgrifennu tipyn bach, mwynhewch y… Parhau i ddarllen