Archif Dyddiol: 7 Ionawr 2018

shitclic: Drymlwythog o ddramâu

Blwyddyn newydd, cyfresi newydd. A ’wannwl dad, mae yna gymaint ohonyn nhw dw i wedi gorfod chwynnu’r hen focs Sky+ er mwyn gwneud lle i gyswllt-cyfresi newydd. Mae gen i dri llyfr ar waith fel mae hi – 100 Lle i’w gweld cyn Brexit Aled Sam, Stalin’s G… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Esgidiau

Yr un hen stori!  Sawl gwaith glywsoch chi eiriau tebyg?  ‘Nid oedd y cerddwr wedi paratoi’n iawn ar gyfer y daith na’r tywydd na’r dirwedd’.  Dywedwyd hyn eto rai dyddiau cyn y Nadolig wedi i’r hofrennydd godi un dyn oddi ar Grib Goch.  Wn i ddim yn union pa offer neu ddillad nad oedd gan […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Esgidiau

Yr un hen stori!  Sawl gwaith glywsoch chi eiriau tebyg?  ‘Nid oedd y cerddwr wedi paratoi’n iawn ar gyfer y daith na’r tywydd na’r dirwedd’.  Dywedwyd hyn eto rai dyddiau cyn y Nadolig wedi i’r hofrennydd godi un dyn oddi ar Grib Goch.  Wn i ddim yn union pa offer neu ddillad nad oedd gan […] Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Nadolig 2017 a Blwyddyn Newydd 2018

Mi ges i amser braf dros Fis Rhagfyr, Nadolig, Dydd Calan a dechrau’r flwyddyn newydd.Ym mis Rhagfyr mi es i a Marilyn draw i Nottingham ar ddydd Mercher 13deg ar gyfer parti Nadolig Cymdeithas Nottingham. Cawson ni noson hwyliog efo digonedd o berffor… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Straeon am ferched dewr

Ydw, dwi’n torri fy rheol eto – addasiad ydi hwn, nid llyfr gwreiddiol o Gymru, ond mae’n un diddorol. Mae’r fersiwn gwreiddiol wedi gwerthu fel slecs yn yr Unol Daleithiau ac eto wedyn pan gafodd ei gyhoeddi ym Mhrydain mae’n debyg: ‘The publishing sensation of the year’ yn ôl yr Evening Standard. Felly mi ddylai’r […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Meddal.com: Mwynhau eich technoleg yn y Gymraeg / Enjoy your technology in Welsh

Mae technoleg yn cyrraedd i bob man ac yn effeithio ar ein bywydau i gyd, felly mae’n bwysig cael a defnyddio technoleg yn Gymraeg. Yma, Rhoslyn Prys o Meddal.com yn rhoi rhai esiamplau poblogaidd: Technology reaches everywhere and affects all our lives, so it is important to have and make use of technology in Welsh.… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Ask Dr Gramadeg: The Past Tense of Dod

This is another irregular verb in the past – ‘dod’, to come or with â – dod â – to bring (lit. to come with). Written Pronounced Des i Des i Dest ti Dest ti Daeth e/hi Dâth e/hi Daethon ni Dethon ni Daethoch chi Dethoch chi Daethon nhw Dethon nhw Soft mutation for questions… Parhau i ddarllen