Archif Dyddiol: 9 Ionawr 2018

BlogMenai.com: Pwy sy’n trydar yn y Gymraeg?

Yn dilyn rhyddhau ffigyrau Cymdeithas yr Iaith sy’n dangos mai ychydig iawn o Gymraeg fyddai’n cael ei ddefnyddio yn y Cynulliad oni bai am aelodau Plaid Cymru roeddwn yn rhyw feddwl y byddai’n syniad cael cip ar faint o ddefnydd sy’n cael ei wneud o’r… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Rhwystrwch y Rali Hiliol, Caerdydd, 13/01/2018

Stop the Racist Rally, Cardiff, 13/01/2018 English below Ar ddydd Sadwrn y 13eg o Ionawr am 10am mae’r asgell-dde eithafol yn bwriadu cynnal rali yng Nghaerdydd, tu allan i’r Senedd. Bydd gwrth-brotestwyr yn ymgynnull o 10 o’r gloch i wrthwynebu’r rali. Bydd aelodau o UKIP yn ymuno gyda’r gyfundrefn “The People’s Charter” o blaid Brecsit. […] Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: O Gopa Moel Faban 2018-01-09 18:55:19

 
 
 
 
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dod adref yn jerwsalem

Mae Jane o Jerwsalem newydd ddychwelyd “adref” ym mhrif ddinas Israel wedi cael tair wythnos o wyliau yn Nenmarc efo’i theulu. Mae’n amlwg bod yr hoe fach wedi gwneud cymaint o les iddi. Mae hi’n benderfynol byth i fod yn llais ar gyfer Israel a’i fend… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Ionawr 2018 January Branch Meeting

Happy New Year!  Blwyddyn Newydd Dda, bawb! Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 10fed Ionawr 2018, 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain. Our next branch meeting will be held on Wednesday 10th January 2018, 19:30 at the London Welsh … Continue reading Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 16/1/18, 2.00yh, Llyfrgell Rhuthun

Pry ar y Wal gan Eigra Lewis Roberts
Nofel am fywyd mewn pentref cyffredin yng ngogledd Cymru, lle caiff bywydau’r trigolion eu hysgwyd pan fo Owen Myfyr Owen yn dychwelyd i fyw i’w bentref genedigol, gan fygwth datgelu cyfrinachau pawb Parhau i ddarllen