Archif Dyddiol: 10 Ionawr 2018

ei medr hi: Mae Ei Medr Hi wedi cynnal ei gyfweliad cyntaf gyda Marged Owain, gwneuthurwraig o Gaernarfon a…

Mae Ei Medr Hi wedi cynnal ei gyfweliad cyntaf gyda Marged Owain, gwneuthurwraig o Gaernarfon a enillodd Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod Ynys Môn 2017 a sy’n rhan o’r arddangosfa bresennol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ‘Ei Wneud yn Awr’.EMHLlon… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dathlu Dydd Santes Dwynwen gydag ychydig o eiriau Cymraeg / Celebrate St Dwynwen’s Day with a few Welsh words

Onid ydym ni’n ffodus yng Nghymru? Mae gennym ni ein diwrnod ni ein hunain i ddathlu rhamant a chariad ar Ionawr 25ain, a elwir yn ddiwrnod Santes Dwynwen. Gallai’r iaith Gymraeg gystadlu â Ffrangeg fel iaith cariad gan fod gennym lawer o eiriau i ddweud ‘hug’, ‘kiss’ ag yn y blaen. Aren’t we lucky in… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Mis Ionawr oer a gwlyb

Byddaf yn darllen y colofnau cyngor i arddwyr yn y wasg Seisnig a Chymreig, ac yn chwerthin yn dawel. Amser i wneud cynlluniau, amser i lanhau a chywiro offer, amser i freuddwydio….. Yma ar arfordir dwyreiniol Asturias nid oes seibiant. Dyw pethau ddim yn tyfu mor gyflym, ond tyfu maen nhw. Pan es i heibio’r […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru

Dw i newydd symud gwefan Hacio’r Iaith i’r enw parth haciaith.cymru (un o’r pethau sydd wedi bod ar fy rhestr o bethau i’w gwneud ers sbêl!). Dylai dolenni at yr hen enw fynd yn awtomatig at yr enw newydd. Hynny yw mae haciaith.com/X yn mynd i haciaith.cymru/X Gadewch wybod os ydych chi’n gweld unrhyw wallau […]

The post Mae Hacio’r Iaith bellach ar .cymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Tegwen Morris

Tegwen Morris, National Director of Merched y Wawr takes part in our #LoveArt Campaign. She has chosen View of Aberystwyth Harbour, 1944 Eric Beardsworth 1881 – […] Parhau i ddarllen