Archif Dyddiol: 14 Ionawr 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Bwthyn Stamford

Stadiwm newydd arfaethedig Chelsea ‘Tŷ Nant’ sydd ar ei fur heddiw, ond gwelais gyfeirio at y bwthyn hefyd fel ‘Ty’n Nant’ ac o bosibl ‘Tŷ’r Nant’.  Mae’n swatio yng nghesail wal Stad y Faenol yng ngwaelod Nant y Garth.  Nid bod bonheddwr hael y Faenol wedi bwriadu i’r wal gysgodi’r bwthyn rhag pob tywydd chwaith; […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwba

Pop Cymru: Podlediad Newydd: Does Dim Gair Cymraeg am Random P2 – Ani Glass

Pop Cymru: Podlediad Newydd: Gareth Potter – Yma o Hyd #1 – Newid y Gem

Podlediad newydd sbon gan Gareth Potter wedi ei recordio ar gyfer Dydd Miwsig Cymru 2018.Bydd Gareth yn trafod datblygiad cerddoriaeth Gymraeg o’r Blew yn y 60au i’r band Adwaith hanner can mlynedd yn ddiweddarach.Gwrandewch, mwynhewch! Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gad i mi gribo dy wallt – Bitw #senglausain

Gad i mi gribo dy wallt – Bitw#senglausain Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cosmic – Pys Melyn #senglausain

Cosmic – Pys MelynSenglau Sain Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: Cosmic – Pys Melyn #diolch @Ochr1

Cosmic – Pys MelynDilynwch Ochr  1 Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Leia Fee: Cyflwyno Hacio’r Iaith: Ffurfio technolog yn y Gymraeg / Introducing Hacio’r Iaith: Exploring technology in Welsh

Mae cymaint o bethau sy’n digwydd yn yr iaith, ac un enghraifft o faes sy’n ffyniannus yw’r dechnoleg. Mae grŵp o ffans a chrewyr technoleg sy’n rhannu ei syniadau a phrofiadau dan y faner Hacio’r Iaith. Yma, mae Leia Fee, tiwtor a rhaglennydd, yn esbonio mwy am beth sy’n digwydd… There is a large amount… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mymryn o gymorth i Donald Trump

Nid yn aml y bydd Blogmenai yn ceisio cynnig cymorth i Arlywydd Unol Daleithiau’r America, ond cyn bod Donald Trump methu deall pam nad ydi pobl yn symud i fyw i America o Norwy, mi wna i geisio egluro.Os ydych yn byw yn Norwy rydych yn debygol o fyw &… Parhau i ddarllen