Archif Dyddiol: 15 Ionawr 2018

Pop Cymru: Tir ha Mor – Gwenno

Tir Ha Mor yw sengl cyntaf Gwenno o’r albwm newydd Le Kov Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Ffair Lyfrau Radical, Abertawe, 20/01/2018

https://ffairlyfrauradical.wordpress.com/ Ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Ionawr bydd Ffair Lyfrau Radical yn Abertawe! Dyma “wagle dan-dô dros-dro i radicaliaid, mudiadau cymdeithasol, grwpiau ymgyrch, dosbarthwyr tanddaearol, cyhoeddwyr amgen ac unrhyw un sydd gyda diddordeb cael dod ynghyd.” Bydd mynediad yn rhad ac am ddim, a’r Gymraeg yn brif-iaith y digwyddiad. Ac yn well fyth, mi […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Dylan Foster Evans: Y Santes Dwynwen – nid Sant Ffolant Cymru! / How St Dwynwen wrongly became known as the Welsh Valentine (Ail-bost / Repost)

Mewn nifer o wledydd ledled y byd, Chwefror 14 ­– Dydd Gŵyl San Ffolant – yw diwrnod y cariadon. Ond yng Nghymru mae dyddiad arall gennym: Ionawr 25, sef Dydd Gŵyl Dwynwen. Beth, felly, yw hanes Dwynwen, a beth yw rôl ei gŵyl yn y Gymru gyfoes? Yma, mae Dylan Foster Evans, arbenigwr ar lenyddiaeth ganoloesol a phennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn esbonio mwy. February 14 is the day marked for lovers in many countries around the world, but in Wales there is another date traditionally associated with romance: St Dwynwen’s Day, January 25. What is the story of the legend and what role does Dwynwen play in modern Wales? Here, Dylan Foster Evans, a specialist on medieval literature…

The post Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Dylan Foster Evans: Y Santes Dwynwen – nid Sant Ffolant Cymru! / How St Dwynwen wrongly became known as the Welsh Valentine (Ail-bost / Repost) appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brigau

Mae’r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi’n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw’n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad da i ddenu darllenwyr?

Be dach chi’n feddwl o’r syniad yma? Gallu gweithio’n dda mewn llyfrgelloedd ac ysgolion yn fy marn i. Dim digon o le yn y rhan fwya o siopau llyfrau Cymraeg o bosib? Dyma i chi llinellau cyntaf ambell lyfr/stori Cymraeg i blant: “Doedd Elsi ddim wedi siarad ers iddi gael ei gadael ar stepen drws […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 18/1/18, 10.30am

‘Cyfeillgarwch’
Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)
 
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ryan Giggs – stỳnt gyhoeddusrwydd fawr Cymdeithas Bêl-droed Cymru?

Alun Rhys Chivers sy’n dadansoddi’r cyhoeddiad heddiw mai Ryan Giggs fydd rheolwr tîm pêl-droed Cymru…

Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog X: Y Dyrchafiad

Ha-ha-ha! Hi-hi-hi!Portffolio twristiaeth rhowch i mi!-Dafydd Elis-Thomas wrth Carwyn Jones, 03.11.2017 Negodwyd y cyfan yn gelfydd a chain, a chyrhaeddodd yr Arglwydd yn ôl i’w gwt chwain. Fflat foethus a sefid yn rhwysg uwch y Bae, ddi-wae ei gw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adduned Blwyddyn Newydd (New Year’s Resolution) 2018 – dysgu Cymraeg!

Os ydych chi, neu rhywun yr ydych yn adnabod yn trio dysgu Cymraeg eleni, beth am rhoi help llaw – dyma rhai llyfrau gan wasg (publisher) Y Lolfa wedi’u anelu (aimed) at ddysgwyr o bob lefel… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Carreg Emlyn – cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd gam yn nes

Mae dyluniadau manwl ar gyfer yr ysgol newydd sbon yng Nghlocaenog yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi cymeradwyo codi adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle; yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae staff a chynrychiolwyr […] Parhau i ddarllen