Archif Dyddiol: 16 Ionawr 2018

Pop Cymru: Gig: Y Cledrau, Mellt, Gwilym | Neuadd Buddug, Bala | 17:03:18 | 8pm | £8 |

Noson i lawnsio albwm newydd Y Cledrauhefyd Mellt a GwilymNeuadd Buddug, Bala17:03:18 8pm £8 Tocynnau o Awen Meirion Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 33 Cathedral Road (2018) Emulsion on board (81 x 41cm) •…

33 Cathedral Road (2018)
Emulsion on board
(81 x 41cm) • £275
Blwyddyn Newydd Dda • Happy New Year X Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 33 Cathedral Road (2018) Emulsion on board (81 x 41cm) •…

33 Cathedral Road (2018)
Emulsion on board
(81 x 41cm) • £275
Blwyddyn Newydd Dda • Happy New Year X Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi’n 7F / -14C y bore ‘ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i’n credu’n siŵr mai’r bore oerach oedd o yn y gaeaf ‘ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o’n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i’w gilydd. Mae o… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: WI Blaenau’n dathlu

Ym mis Medi 2017 dathlodd cangen Sefydliad y Merched, Blaenau Ffestiniog ei phen-blwydd yn 100 oed.

Yn ystod y dathlu trefnwyd arddangosfa o’r blynyddoedd – o’r cofnodion cyntaf yn 1917 hyd at heddiw yn 2017. Roedd lluniau o nifer o ddigwyddiadau … Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2018

gan Daf Prys, Elidir Jones, a Joe Hill 2018, eh? Phwoaaar. ‘Na chi flwyddyn. Eh? Phwoaaar. Mowredd. Phwoaaar. ‘Di’r flwyddyn prin ‘di dechra eto, Daf. Phwoaaar. Ond y gemau, ddyn. Y gemau. PHWOAAAR. Meddwl ddylsen ni adael e gŵlio lawr am sbel, Elidir? Aye. OK, Joe. PHWOAAAR. Rhestr o gemau mwya’r flwyddyn? Rhestr o gemau…

Parhau i ddarllen