Archif Dyddiol: 18 Ionawr 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Diarhebion 9:7-10 (BCND:tud.583 / tud.533)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Pam na ddown ni o flaen yr Arglwydd hollalluog heddiw a’i addoli? Oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud drosta ni, does dim byd yn ein rhwystro rhag dod at . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cystadleuaeth

Roedd yn gystadleuaeth fywiog. 11 a enillodd yn y diwedd fodd bynnag. Newy York Times a ddaeth i’r brig, ond CNN a enillodd bedair sedd. Mae pob un ohonyn nhw’n haeddu Gwobrau Newyddion Ffug 2017! Er gwaethaf pawb a phopeth, mae’r Arlywydd Trump yn dal… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 rheswm dros ddarllen llyfr

Dyle darllen fod yn rhan hanfodol o’n bywyd pob dydd. Pryd oedd y tro diwethaf i ti ddarllen llyfr? Methu gweld y pwynt? Dyma ddeg rheswm i dy berswadio di i gydio mewn llyfr a dechrau darllen… 10. Ffynhonell o wybodaeth! Mae darllen yn addysgu, ta beth yw’r llyfr – ffuglen neu ffeithiol. Mae cyfle […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 19 Ionawr, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 20 Ionawr am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Gerald Morgan

Gerald Morgan, Historian, Teacher and Author takes part in our #LoveMaps campaign. Rhydypandy This historic map, six inches to the mile, shows my father’s fatherland […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dyfodol gemau fideo yng Nghymru

Mae blwyddyn wedi bod ers i Dafydd Prys ymfudo i ardal Seattle yn yr Unol Dalaethiau er mwyn cydweithio efo timau a chwmniau er mwyn datblygu gem fideo wedi seilio ar y Mabinogi. Bellach wedi dychwelyd i Gymru er mwyn cychwyn ail rhan o’r broses i adeiladu gem fideo y Mabinogi, sef adeiladu y gem…

Parhau i ddarllen