Archif Dyddiol: 20 Ionawr 2018

Eglwysi Bro Aled: • Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12112017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

Carl Morris: Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai

Dyma eitem Heno am Cof y Cwmwd, gwefan wici amlgyfranog newydd am ardal Uwchgwyrfai. Pwrpas y wefan ydy[…]

The post Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : un flwyddyn

Yr union flwyddyn yn ôl, newidiodd yr Unol Daleithiau eu cyfeiriad. Yn ystod y flwyddyn mae’r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau dros ei wlad a’i bobl er gwaethaf pawb a phopeth. Mae America’n gryfach yn economaidd ac yn filwrol; mae llai o … Parhau i ddarllen

shitclic: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno…. Parhau i ddarllen

: Becks ar y bocs

Dafad ddu’r teulu yn dychwelyd i fro ei mebyd, ymhell o’r ddinas fawr. Merch dridegwbath oed â rhyw ddirgelwch ynglŷn â’i chefndir. Natur a’r wlad o’i chwmpas yn ddelfrydol ar yr olwg gyntaf, ond gydag elfennau sinistr yn llechu dan yr wyneb sinemati… Parhau i ddarllen

shitclic: Becks ar y bocs

Dafad ddu’r teulu yn dychwelyd i fro ei mebyd, ymhell o’r ddinas fawr. Merch dridegwbath oed â rhyw ddirgelwch ynglŷn â’i chefndir. Natur a’r wlad o’i chwmpas yn ddelfrydol ar yr olwg gyntaf, ond gydag elfennau sinistr yn llechu dan yr wyneb sinemati… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgol Maenofferen a’r Ail Ryfel Byd

Cyfres newydd gan
Agnes Edwards, yn edrych ar lyfrau log Ysgol Maenofferen yn ystod yr Ail Ryfel
Byd.

Un diwrnod cefais wahoddiad, gan ysgol fy ŵyr a’m hwyres, i siarad am fy
mhrofiadau a’m teimladau yn blentyn yn ystod yr ail ryfel byd.  Gan fy mod
Parhau i ddarllen