Archif Dyddiol: 23 Ionawr 2018

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Ionawr 2018Dechreuwyd y tymor newydd gyda oedfa o ganu yn dathlu’r storiau gawsom y tymor diwethaf – hanes Daniel, Jona, Dafydd a Samuel.  Roedd ymateb y plant yn frwdfrydig iawn, digon o ganu a phaned a chacen i ddilyn.  Mae’r Ysgol Sul yn c… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y feri peth i Feirion

Rhagor, fel yr oeddwn yn addo, am lyfr Caroline Lucas. Bydd Aelodau Seneddol yn rhinwedd eu swydd yn derbyn  gwahoddiadau o bob math, ac yn un o’i phenodau mae Caroline Lucas yn disgrifio’i hymweliad â lle dieithr a chwithig, sef ffair arfau anferth yn ardal Dociau Llundain.  Pawb yn glên a chwrtais ryfeddol, a digon […] Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Helygen? Tywyn Berffro.

Helygen? Tywyn Berffro. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ym mhrif ddinas israel

Wedi ymweliad llwyddiannus, gadawodd yr Is Lywydd Pence Israel. Wrth glywed ei gariad mawr a chefnogaeth ddidwyll tuag at Israel a’i bobl yn ei annerch yn Knesset, roeddwn i’n teimlo’n hapus dros ben. Da iawn fo yn ail adrodd y cyhoeddiad hanesyddol, s… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Datblygu i fod yn arweinydd gwell

Mae Research in Practice a Research in Practice for Adults yn cynnal hyfforddiant ar gyfer ein rheolwyr i gyd. Mae pawb wedi cael y cyfle i drafod ein hymagwedd gyda’r hyfforddwr, ac mae hyn wedi rhoi cyfle i ni feddwl am beth ni’n gwneud ac i deilwra’… Parhau i ddarllen

: Gwylio neu beidio

Ychydig yn ôl, fe sgwennais i argymhellion am gyfresi dramâu da i’n cario drwy felan mis Ionawr ac anghofio am fanion Brecshitaidd a biliau’r Dolig. Roeddwn i’n edrych ymlaen at yr arlwy felly… ond pylu wnaeth y mynadd a’r diddordeb erbyn 2il bennod… Parhau i ddarllen

: Gwylio neu beidio

Ychydig yn ôl, fe sgwennais i argymhellion am gyfresi dramâu da i’n cario drwy felan mis Ionawr ac anghofio am fanion Brecshitaidd a biliau’r Dolig. Roeddwn i’n edrych ymlaen at yr arlwy felly… ond pylu wnaeth y mynadd a’r diddordeb erbyn 2il bennod… Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio neu beidio

Ychydig yn ôl, fe sgwennais i argymhellion am gyfresi dramâu da i’n cario drwy felan mis Ionawr ac anghofio am fanion Brecshitaidd a biliau’r Dolig. Roeddwn i’n edrych ymlaen at yr arlwy felly… ond pylu wnaeth y mynadd a’r diddordeb erbyn 2il bennod… Parhau i ddarllen