Archif Dyddiol: 26 Ionawr 2018

fel y moroedd : salmau 121

Roedd yn edrych yn anobeithiol pan ddechreuais ddysgu Salmau 121 (mewn ffurf cân) yn Hebraeg ar gof wythnosau’n ôl. Mae’r geiriau’n hynod o debyg i’w gilydd fel roeddwn i’n cael fy nrysu’n ofnadwy. Ces i fy nhemtio i feddwl byddai’n amhosib ei ddysgu. … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sut i annog plant i ddarllen

Dwi’m yn cofio pa awdur plant (enwog, Saesneg) ddywedodd hyn, ond dwi wedi ei gymreigio a’i gocoseiddio fymryn: Os wyt am annog plant i ddarllen Dyma’r geiriau sydd eu hangen: “’Di hwn ddim ar dy gyfer di, mae’n llawn o bethau ych a fi, anaddas i dy oedran di. Mae ’na fryntni a rhegi a […] Parhau i ddarllen

Carl Morris: Map i Gymru: adeiladu map agored yn Gymraeg

“Nid yw Hon ar fap” fel meddai T.H. Parry-Williams yn ei gerdd enwog. Mae nifer o bobl heb weld enwau megis Aberteifi, Treffynnon neu Aberdaugleddau ar fap arlein – neu’n wir unrhyw fap… Wel, cymrwch gip ar y map yma o Gymru, ble mae’r enwau lleoedd i’w gweld yn Gymraeg!

The post Map i Gymru: adeiladu map agored yn Gymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Disgyblion wedi cael cipolwg ar eu hysgol newydd sbon

Mae plant a fydd yn symud i ddwy ysgol newydd yn Nyffryn Clwyd wedi cael cyfle arall i weld sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo, sydd bellach wedi cyrraedd y cam olaf. Mae adeiladau a chyfleusterau ysgol newydd ar gyfer Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos yn cael eu datblygu ar safle a […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? ‘Dadleuon creulon ac anghyfrifol’ Aled Gwyn Job

Mae Nia Edwards-Behi wedi cael llond bol ar ddadleuon Aled Job, Germaine Greer a Liam Neeson… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Kyffin Williams: Celebrating a Centenary

Our exhibitions team are very busy now as we are gearing up for our major exhibition ‘Kyffin Williams: Behind the Frame’ which opens on 16th […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Spillers and Bakers Ltd, Caerdydd

Dechreuodd busnes Spillers yn wreiddiol yn Bridgwater, yng Ngwlad yr Haf, lle sefydlodd Joe Spiller ei felin flawd gyntaf ym 1829. O fewn ychydig flynyddoedd roedd wedi lledu’r busnes i ardaloedd eraill o Gymru a Lloegr.  Agorodd yntau a’i bartner busnes, Samuel Browne, eu melin gyntaf yng Nghaerdydd ger Doc y Gorllewin ym 1854. Ym […] Parhau i ddarllen

: Creadur – Alffa | Sengl newydd allan ar label Rasal

Creadur -AlffaAllan rwan Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Creadur – Alffa | Sengl newydd allan ar label Rasal

Creadur -AlffaAllan rwan Parhau i ddarllen