Archif Dyddiol: 30 Ionawr 2018

Hacio'r Iaith: Mwy o fenywod? Sut?

Yn y sesiwn olaf Hacio’r Iaith eleni siaradais i am nifer y ‘hacwragedd’ oedd yno. Trwy ddyfalu gyda llygad oedd tua 20-30% sy’n well na’r diwydiant TG yn gyffredinol ond lle i wella. Oedd sgwrs ddiddorol a lot o amser cyn y un nesa i drio pethau i wella… Felly dyna syniadau (dim mewn unrhyw […]

The post Mwy o fenywod? Sut? appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Ask Dr Gramadeg: Esbonio Gramadeg Cymraeg yn ddwyieithog / Explaining Welsh Grammar bilingually

Wrth ddysgu neu wella ein dealltwriaeth o’n  hiaith, mae angen cefnogaeth a chymorth oddi wrth bobl eraill arnom, pobl sydd wedi’i meistroli ac sydd gyda’r sgiliau i’w hesbonio’n effeithiol.  Yma, mae Mark Stonelake, sydd wedi ysgrifennu llyfrau cwrs i CBAC a Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe, wedi cytuno i rannu ei ddoethineb gyda’r byd.  Mae parallel.cymru yn ei gyflwyno fe ar ffurf cwestiynau ac atebion, gyda thabl cynnwys isod. When learning or improving our understanding of a language we need support and help from others who have mastered it and are skilled at explaining it to others. Here, Mark Stonelake, who has written course books for the WJEC and Learn Welsh- Swansea Bay Region, has kindly agreed to share…

The post Ask Dr Gramadeg: Esbonio Gramadeg Cymraeg yn ddwyieithog / Explaining Welsh Grammar bilingually appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chef john

Dw i ddim yn gweld fideo coginio yn Saesneg yn aml oherwydd fy mod i eisiau dysgu ieithoedd eraill ac ennill gwybodaeth ar yr un pryd. Des i ar draws fideos Chef John, fodd bynnag a dw i wrth fy modd efo fo! I gychwyn, mae ganddo lais anhygoel o braf; … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dyddiad i’ch dyddiadur! 22 Mawrth 2018, Llyfrgell y Rhyl

Bydd yr hanesydd lleol a’r awdur Philip Lloyd yn dod i lyfrgell y Rhyl i lofnodi copïau o’i lyfr newydd “Silvograph” am y gwneuthurwr ffilmiau arloesol, Arthur Cheetham. Bydd cyfle prin hefyd i wylio rhai o ffilmiau Arthur Cheetham rhwng … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Sut mae creu clawr da i lyfr?

‘Peidiwch a beirniadu llyfr yn ol ei glawr’. Dyna yw’r dywediad. Ond pan mae’n dod i lyfrau go iawn, y clawr yw un o’r darnau pwysicaf wrth gyhoeddi. Ond sut mae sicrhau clawr da? Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: David Jandrell’s first ‘What’s On In Cwmcarn’ newsletter- Legacy Edition

This is a digital reproduction of the very first Whats On In Cwmcarn newsletter, which began to document David Jandrell’s love of Valleyspeak, and later became the book Cwmtwp: Gossip From the Valleys and led to the Welsh Valleys Phrasebook and Welsh Valleys Humour.  Sit back and enjoy this reproduction, or legacy editition, as introduced… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Welsh Valleys’ David Jandrell: How I (Almost) Became a Scriptwriter

Here in an irregular column, top-selling Welsh Valleys Humour author will share his experiences of writing and his experiences of the craft… take a seat in a comfortable chair with a lovely cup of tea and enjoy his wisdom and humour! Table of Contents January 2019: How I (Almost) Became a Scriptwriter December 2018: A momentary brush with Sci-Fi February 2018: How I Became an Author January 2019: How I (Almost) Became a Scriptwriter I have referred to most of the people mentioned in this piece by their titles and positions that they held at the time that the events took place rather than using their names. They have all ‘moved on’ long since and I have no way of…

The post Welsh Valleys’ David Jandrell: How I (Almost) Became a Scriptwriter appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg

Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its. O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt. 8 sylw Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau […]

The post Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

: Y Cymry adweithiol

Oherwydd cyfuniad rhyfedd o amlygrwydd y mudiad #MeToo a gwleidyddiaeth fewnol Plaid Cymru, mae yna adwaith gwrth-ffeminyddol amlwg wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg a Chymreig dros yr wythnosau diwethaf. Mae hyn yn amlwg yn siomedig, … Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y Cymry adweithiol

Oherwydd cyfuniad rhyfedd o amlygrwydd y mudiad #MeToo a gwleidyddiaeth fewnol Plaid Cymru, mae yna adwaith gwrth-ffeminyddol amlwg wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg a Chymreig dros yr wythnosau diwethaf. Mae hyn yn amlwg yn siomedig, … Parhau i ddarllen

atgof.co: Ionawr 2018

atgof.co: Ionawr 2018