Archif Misol: Chwefror 2018

National Library of Wales Blog: Wales & LGBT+ History Month

This is a guest post by one of our users, Mair Jones. You are welcome to submit posts for our consideration in Welsh or English. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pwrim

Bydd Gŵyl Pwrim yn dechrau heno. Mae hi’n seiliedig ar hanes Esther yn yr Hen Destament. Er nad enw Duw wedi cael ei weld drwy’r llyfr, roedd O yn gweithio drwy Esther yn achub yr holl Iddewon yn yr Ymerodraeth Persiaidd. “Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Kathryn Hurlock: Sut mai’r Cymry tu allan i Gymru a gadwai Ŵyl Dewi Sant yn fyw / How the Welsh outside Wales kept St David’s Day alive

Bu cyfnod pan leihâi poblogaeth Dewi Sant yng Nghymru. Dim ond diolch i’r Cymry a oedd wedi gadael gwlad eu tadau yr adfywiwyd Gŵyl Dewi Sant. Yma, mae Kathryn Hurlock, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol, Manchester Metropolitan University, yn esbonio mwy… There was a time when St David’s popularity waned in Wales, and it was… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Tu Mewn, Ffowndri Tubal Cain, Tyndall Street, Caerdydd

Bu farw William Catleugh, saer melinau a phensaer o 4 Yr Aes, Caerdydd, ar 19 Rhagfyr 1851. Mr H. Scale oedd ei olynydd cyntaf yn y busnes ond yna bu i George Parfitt ac Edward Jenkins gymryd yr awenau. Ym mis Gorffennaf 1857, hysbysebodd Parfitt a Jenkins fod ‘y ffowndri bellach yn weithredol, ac y […] Parhau i ddarllen

: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Marw Arwr Annwyl

Nid ar y cae y mae sylw’r miloedd yn y Molinón, cartref tîm peldroed Sporting de Gijón, heddiw. Yno mae’r rhesi hir yn aros i fynd i mewn i ffarwelio â Quini, â’r Dewin. Enrique Castro González. El Brujo. Roedd yn 68 mlwydd oed. Bu farw yn y stryd yn Gijón ddoe yn dilyn trawiad […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Arolwg: Rhowch eich barn chi / Survey: Give your opinion about Parallel.cymru

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella? Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Diolch! At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve? Remember to press Submit at the end. Remember to press Submit at the end. Thank you! powered by Typeform Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Tri chwestiwn…

Os gwnaethoch ddarllen ein blog blaneorol, byddwch yn gwybod bod y seminar sydd ar ddod, Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty?, yn ymwneud â chynllunio i ryddhau cleifion a’r gwasanaethau sy’n ymwneud â’r broses honno.  O edrych ar hyn o safbwynt arall, dechreuais feddwl am sut y byddwn yn teimlo pe bawn yn […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Galluogi newid: Dysgu o Ymarfer Adferol

Rydw i wedi gweithio lot gyda darparwyr gofal cymdeithasol yn y gorffennol, ond mae fy ymwybyddiaeth o’r maes wedi codi cymaint ers i mi ddechrau fy swydd i yn Research in Practice a Research in Practice for Adults. Mae gen i ddiddordeb penodol mewn ym… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Beth dylen i ddarllen nesaf?

Dyma restr byr o ambell syniad ac awgrymiad beth i ddarllen nesaf… Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Photo

BlogMenai.com: Ah BoJo

“There’s no border between Islington, Camden and Westminster, but when I was mayor of London we anaesthetically and invisibly took hundreds of millions of pounds from people travelling between those two boroughs without any need for border checks,” – B… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Bwytai Cymru: A bu tawelwch… am y tro!

Iaics, dwi heb fod mor ddistaw ar y blog erioed o’r blaen! Does dim rheswm i boeni, dwi di bod ar dramp ledled Cymru, yn ymchwilio ar gyfer fy llyfr nesaf, Bwytai Cymru. Maddeuwch y distawrwydd, bydd rhagor i adrodd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei dirlun dramatig, a’r mynyddoedd yn arbennig. A ble cewch fynyddoedd, yn aml iawn cewch raeadrau hefyd! Dyma bump o raeadrau Eryri mae’n rhaid i chi eu gweld… Mae rhywbeth hudolus am raeadr. Hyd yn oed o bell, mae’r olygfa honno o ddŵr mynydd clir, crisialaidd yn tasgu yn wefreiddiol. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ newydd

Dechreuwyd adeiladu tŷ yn y cae ar draws y stryd y bore ‘ma. Roedd y cae sydd yn perthyn i’r cymydog wedi bod yn wag ers i fi a’r teulu symud yma ugain mlynedd yn ôl. Roedd fy mhlant yn arfer chwarae pêl-droed arno fo, diolch i haelioni’r cymydog. Roed… Parhau i ddarllen

anturypaleone: BE NESA

M’ond 5 mis sydd ar ôl efo fi cyn bo rhaid i fi feddwl am fynd i fyd swyddi, trethi a gobeithio ‘chydig o arian i fyw a mae’r cwestiwn yn aml yn codi o “be nei ‘di nesa?” neu “lle ei di nesa?’ a fi’n credu bod yr ail un yn codi’n fyw aml … More BE NESA Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Seren Angau

‘Ehangu cynllun i’r plant mwyaf disglair’ yw pennawd BBC Cymru Fyw heddiw wrth adrodd am fuddsoddiad ychwanegol gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams yng ‘Nghynllun Seren’, ‘sy’n rhoi cymorth i ddisgyblion i ennill llefydd yn y prifysgolion gorau’. Fe haeddodd Kirsty eirda yn y gorffennol, a hwyrach iddi gael peth ohono ar yr hen flog […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: ‘Ein pedwar cenedl’

‘Brexit: nid esgus i chwalu’r Deyrnas Unedig’, dyfynnodd GOLWG 360 ddoe o neges yr oedd David Liddington, un o weinidogion llywodraeth San Steffan, i’w thraddodi yn ffatri Airbus, glannau Dyfrdwy. Rhaid, meddai’r gweinidog, diogelu a chynnal ‘yr undeb rhwng ein pedwar cenedl’. Nid gwrthateb ei ddadl yw fy mwriad yma, dim ond gofyn: pa rai […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Saul o Darsus: llestr dewis Crist (Actau 9:1-31) – Rhodri Glyn (25.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/25022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Heulwen Davies

A hithau newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf, Mam – Croeso i’r Clwb, fe aethom ni i fusnesu i fyd yr awdur, Heulwen Davies… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Cyflwyno blog Y Lolfa: Y Silff Llyfrau / Introducing Y Lofla’s blog: The Welsh Bookshelf

Conglfaen yn fywyd Cymry Cymraeg yw’r cyhoeddwr Y Lolfa. Maen nhw’n cyhoeddi dros 80 o lyfrau’r flwyddyn, gan gynnwys enwau cartrefi fel Howard Marks a Nigel Owens, llyfrau i ddysgwyr er enghraifft gan Heini Gruffudd, a llawer am hanes, chwaraeon, hiwmor, bywgraffiad a ffuglen. Maen nhw’n tynnu sylw at eu gwaith, mynd tu ôl y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dagrau mam

Sut yn y byd mae’r babi bach mor annwyl yn medru rhoi cymaint o rwystredigaeth i’w rieni? Wir, mae amser caled ar fy mab a’i wraig wrth i’w babi grio’n ddi-baid yn aml heb iddyn nhw wybod beth i wneud. Weithiau mae fy merch-yng-nghyfraith yn methu atal… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Daeth i Ben

Do, ddiwedd 2017, wedi 12 mlynedd a 34 o wythnosau daeth i ben rownd ‘Cylch Papur y Gymuned’ dyddiol i ardal Tanygrisiau pan gauwyd drysau’r siop bapur olaf yn y dref, sef Siop Glenna.
Cychwynwyd y rownd bapur ar Fai 23, 2005 wrth i Siop Anona yn y Bri… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pod Wyth #10: “Nid Aur Yw Popeth Retro”

gan f8 Ar ôl unarddeg mis o ddisgwyl, mae Pod Wyth yn ôl! Allwch chi gredu’r peth? Wedi ei recordio, am y tro cynta erioed, efo’r cyflwynwyr yn yr un ystafell. Ac yn cynnwys sgiliau golygu proffesiynol Daf Prys. Disgwyliwch lot o jingls ffansi. Yn rhifyn #10 (nid rhifyn #11, dim ots be ‘dan ni’n ei ddweud […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfod nesaf Buddsoddi’n Lleol BCT Invest Local, Ward  Glyn, Bae Colwyn, ar nos Fawrth 27 Chwefror 2018 am 18:00 yn mwyty cyri Abdul Khan’s…
The post Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn app… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Cyfarfod cymunedol Buddsoddi Lleol BCT Invest Local ardal Glyn Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfod nesaf Buddsoddi’n Lleol BCT Invest Local, Ward  Glyn, Bae Colwyn, ar nos Fawrth 27 Chwefror 2018 am 18:00 yn mwyty cyri Abdul Khan’s Clock House Indian, ger Theatr Colwyn. Mae na groeso i bawb sydd am weld ardal … Pa… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The value of UNESCO to the Library

The role of UNESCO and its Memory of the World programme are the subjects of the Library’s lunchtime lecture on 28 February. The main objective […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Canlyniadau’r refferendwm fesul etholaeth

Bydd y sawl sy’n cofio noson cyfri refferendwm Ewrop yn cofio i’r canlyniadau gael eu rhyddhau fesul awdurdod lleol ym mhob man ag eithrio Gogledd Iwerddon. Mae’n debyg bod y ffigyrau wedi eu coledu bellach yn ol etholaeth seneddol – sy’n rhoi darlun y… Parhau i ddarllen

: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Billy Graham

Nid wyf yn bwriadu unrhyw amarch i’r dyn trwy ddweud nad wyf yn cofio’r  un gair a ddywedodd.  Wedi’r cyfan, mae bron i 34 o flynyddoedd ers i mi ei weld yn Anfield, cae pêl droed Lerpwl, ym mis Gorffennaf 1984; yr unig dro i mi ei weld. Mae’n debyg fod yna gannoedd o bobl […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

25 Chwefror 2018Diolch i Anti Margaret am adrodd hanes Iesu Grist yn dysgu’r disgyblion i weddio, a chyflwyno i ni heddiw Weddi’r Arglwydd.  Llwyddwyd i roi Gweddi’r Arglwydd gyda’i gilydd yn gywir o fewn yr amser penodol. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Chwefror 2018Hanes y Mab Afradlon gawsom heddiw ac ar ol astudio’r stori, fe gafwyd cyfle i atgoffa ein hunain o’r hanes mewn ffordd greadigol. Dyma waith Meinir, Aila, Deio a Ieuan. Aila gafodd y marciau uchaf am daflu bwyd i’r moch. Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: David Jandrell: Welsh Valleys Q&A

After the popularity of David Jandrell’s earlier articles (Introducing The Welsh Valleys Phrasebook, How I Became an Author & What’s On In Cwmcarn’ newsletter- Legacy Edition), he has kindly returned to answer questions from the parallel.cymru readership. It’s clear when you hear Valleys English that a lot of it has been informed and has its… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd yn 2018/ The Most Viewed Articles in 2018

Mae parallel.cymru wedi cyhoeddi dros 1000 o erthyglau ac adnoddau unigryw yn 2018, ond pa rai yw’r mwyaf poblogaidd? Parallel.cymru has published over 100 unique articles and resources in 2018, but which ones are the most popular? Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dathlwn

Yn ei araith ar gyfer CPAC, dwedodd yr Arlywydd Trump fod y gwrthwynebiadau yn erbyn iddo gydnabod yn gyhoeddus Jerwsalem fel prif ddinas Israel yn anferthol; ond ar yr un pryd, anferthol oedd y gefnogaeth dros y cyhoeddiad. Dewisodd yr hyn sydd yn iaw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwilym Owen eto fyth

Wedi cael y myll am bod Jess Blair (neu ‘Jess bach’ chwedl yntau)wedi awgrymu y dylai bod mwy o ferched yng ngwleidyddiaeth Cymru mae Gwilym y tro hwnYn wir roedd Gwil wedi ypsetio cymaint nes iddo fynd a ni am dro o gwmpas Ynysoedd Prydain i dynnu syl… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Plismyn llyfrau

Mae David Walliams wedi cael ei feirniadu (eto) am sgwennu llyfrau sy’n rhy hawdd. Yn ôl academydd yn Y Times, mae o’n rhannol gyfrifol am y ffaith bod llawer o blant 14 oed yn darllen llyfrau sydd wedi eu hanelu at blant iau. Dyma ran o’r erthygl: A dyma ateb awdur o Loegr i’r peth: […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg benblwydd berffaith

Anrheg benblwydd berffaith gan America i Israel a bydd hyn! Dw i newydd glywed byddai Llysgenhadaeth America’n agor ei ddrws 14 Mai eleni, sef penblwydd Israel fel gwladwriaeth fodern. Dwedodd Rex Tillerson fyddai’n cymryd nifer o flynyddoedd; addawodd… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Sinema’r Coliseum, Heol y Bont-faen, Caerdydd

Dyluniwyd Sinema’r Coliseum yn Nhreganna gan y pensaer lleol, Edwin J. Jones, a’i adeiladu gan y Canton Cinema Company ym 1912. Roedd y cynlluniau a gymeradwywyd yn awgrymu bod ynddo seddi i 899 ar y llawr gwaelod gydag 192 ychwanegol yn yr oriel, ond mae sylwadau ar wefan Cinema Treasures yn awgrymu’r posibilrwydd bod nifer […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 2il Mawrth, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 3ydd Mawrth am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 8:12-17 (BCND:tud.172 / tud.157)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dowch i ni ddod at yr Arglwydd heddiw a thaflu ein beichiau arno fo, yr un sy’n rhoi gorffwys i’n hysbryd a rhyddid i’n henaid.

Mae pawb wedi bod yno. Rydych chi’n rhan o gymdeithas neu glwb . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 430

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad newydd ar gyfer y Pasg. Mae o mor fawr fel roedd ei chyfrifiadur yn cael hi’n anodd prosesu’r ffeil – 48 x 48 modfedd. 430 ydy’r teitl – cafodd yr Israeliaid eu rhyddhau o 430 mlynedd o gaethwasiaeth yn yr… Parhau i ddarllen

: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19