Archif Dyddiol: 1 Chwefror 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Joel 3:14-16 (BCND:tud.830 / tud.756)

Bore da a chroeso i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Diolchwn fod yr Arglwydd wedi ein rhoi ni mewn gwlad lle gallwn gyfarfod yn rhydd i’w addoli, heb unrhyw ofn na braw.

Unwaith i chi ddechrau meddwl am y peth mae yna lawer o fanteision o . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Tudor St (2018) Emulsion on board (93 x 75cm)

Tudor St (2018)
Emulsion on board
(93 x 75cm) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jyngl magnolia

Dyma furlun newydd gan fy merch hynaf. Mae hi newydd ei orffen ar gyfer cartref newydd yn Oklahoma City. Jyngl Magnolia ydy’r teitl, ac mae un arall cymaint ag hwn ar draws y cyntedd. Syniad gwych a newydd yn fy nhyb i. Gobeithio byddan nhw’n plesio’r … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology

I helpu pobl i ddeall wrth wylio’r rygbi ar S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi) neu wrando ar Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), dyma restr o dermau cyffredin… Amdani! C’mon Cymru! To help people while watching rugby on S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi)  or listening on Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), here’s a list of common terms… Game on! C’mon Cymru! Safleoedd / Positions 1, Loose-head prop = Prop pen rhydd2, Hooker = Bachwr3, Tight-head prop = Prop pen tynn4, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng5, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng6, Flanker = Blaenasgellwr (literally forward winger)7, Flanker = Blaenasgellwr8, Number 8 = Wythwr9, Scrum-half = Mewnew 10, Outiside-half = Maswr11, Left winger = Asgellwr chwith12, Inside centre = Canolwr 13, Outside centre = Canolwr 14, Right winger = Asgellwr de15, Full-back…

The post Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Gerald Morgan

Gerald Morgan, Historian, Teacher and Author takes part in our #LoveMaps campaign. A 1702 Map of Wales In 1697 was published the first edition of […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth ydi’r gwahaniaeth?

Cafodd Alun Davies y sac fel gweinidog yr amgylchedd gan Carwyn Jones yn ol yn 2014 am roi pwysau ar swyddogion yn y gwasanaeth sifil i roi gwybodaeth iddo nad oedd yn gyhoeddus am y cymorthdaliadau amaethyddol oedd nifer o ACau  neu eu partneriai… Parhau i ddarllen