Archif Dyddiol: 2 Chwefror 2018

fel y moroedd : jyngl magnolia 2

A dyma ongl wahanol o furluniau fy merch. Maen nhw’n wynebu’r cyntedd a chreu awyrgylch arbennig fel pe baech chi mewn jyngl. Dywedodd hi fod y teulu’n hapus dros ben efo ei gwaith. Gobeithio y bydd y bobl a bydd yn ymweld â’r teulu eisiau un iddyn nhw… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Mis Chwefor 2018 February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 7fed Chwefor 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Our next meeting will be held on Wednesday 7th February, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road. Advertisements Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld: Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 6:30pm – 8:30pm Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau […]

The post Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -Chwyn

Erthygl o’r archif: pennod o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro. 

Planhigion gwyllt yn tyfu lle nad oes eu heisiau. Dyma sut  mae’r Geiriadur Mawr yn disgrifio CHWYN. Rwan, tydw i erioed wedi bod yn arddwr ac felly tydw i ddim yn deall yr obse… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Darlithydd Prifysgol Aberyswyth Rhys Jones: Mapio Cymreictod yn 1891 / Mapping Welshness in 1891

Beth allwn ni ei ddysgu o un map? Eithaf tipyn! Yma, mae’r Athro Rhys Jones o Brifysgol Aberystwyth yn cyflwyno map Cymreictod 1891- y canran o siaradwyr wedi’u trefnu mewn ardaloedd. Hefyd, mae’n edrych ymlaen at sefyllfa ein hiaith yn yr oes gyfoes. What can we learn from one map? Quite a lot! Here, Professor… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 17

gan Elidir Jones Amser, unwaith eto, i gymryd golwg ar y gemau sydd wedi eu gorffen gen i dros y misoedd diwetha, a’u taflu ymaith, er mwyn gwneud lle i fwy. Mwy. Wastad mwy. Dydi o ddim yn gorffen. Dydi o jest ddim yn gorffen. Sine Mora EX (PC / PS4 / Xbox One / Switch,…

Parhau i ddarllen

: Popeth yn Gymraeg, yn llythrennol

Beth sydd ei angen er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050?  Llawer o bethau, heb os, ond un ohonynt yw cynnydd mawr iawn yn y maint o’r deunydd yn Gymraeg sydd ar gael i bobl – pethau i’w darllen, i’w gweld, i’w glywed. Ystyr ‘ar gael’, y dyddiau hyn wrth gwrs, […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Popeth yn Gymraeg, yn llythrennol

Beth sydd ei angen er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050?  Llawer o bethau, heb os, ond un ohonynt yw cynnydd mawr iawn yn y maint o’r deunydd yn Gymraeg sydd ar gael i bobl – pethau i’w darllen, i’w gweld, i’w glywed. Ystyr ‘ar gael’, y dyddiau hyn wrth gwrs, […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae RHAID gwybod am lyfr newydd ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’

Mae ‘na lyfr newydd Cymraeg ar y ffordd fydd yn trawsnewid bywydau rhieni a darpar rieni fel ei gilydd…dyma flas i chi o Mam – Croeso i’r Clwb! Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Siambrau Gloucester, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd

Ym mis Hydref 1888, agorodd y County of Gloucester Bank County of Gloucester Bank Ltd ei gangen gyntaf ar Heol yr Eglwys Fair.  Ddwy flynedd yn ddiweddarach, dechreuodd gwaith ar godi cangen newydd Dociau Bute yn rhif 15 Sgwâr Mount Stuart.  Tra bo’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo, fe brynon nhw’r safle drws nesaf yn […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 9fed Chwefror, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 10fed Chwefror am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion (Actau 5:17-42) – Rhodri Glyn (28.01.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/28012018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen