Archif Dyddiol: 4 Chwefror 2018

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

4ydd Chwefror 2018Hanes Iesu yn newid bywyd dyn bach gawsom heddiw sef, Sacheus.  Roedd Sacheus wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd i Jerico ac roedd tyrfa fawr yn ei ddisgwyl ond, yn ddyn byr a heb fawr o ffrindiau, doedd Sacheus yn methu gweld dro… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Sut Rydym yn Defnyddio’r Gymraeg- Nia Pollard o’r Frocer Yswiriant Tarian, Caernarfon / How We Use Welsh- Nia Pollard of the Insurance Broker Tarian

Mae Tarian yn frocer yswiriant annibynnol wedi ei leoli yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, sydd yn darparu polisïau yswiriant i unigolion a busnesau ledled y wlad. Yn y dechrau o gyfres newydd, Sut Rydym yn Defnyddio’r Gymraeg, mae Nia Pollard yn esbonio sut maen nhw’n gweithio yn y ddwy iaith mewn maes cymhleth… Tarian is an… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Coed a blodau

Sycamorwydden oedd hi.  A chlamp o goeden oedd hi, oddeutu 70 troedfedd o uchder os deallais yn iawn.  Ond fis Mehefin diwethaf bu raid ei chwympo am ei bod wedi hollti.  Roedd yr ardd ffrynt acw’n edrych yn od iawn hebddi.  Fe’i torrwyd i’r llawr, a hyd yn oed yn is na hynny wedi i […] Parhau i ddarllen