Archif Dyddiol: 6 Chwefror 2018

fel y moroedd : hadau blodau haul

Wedi clywed hanes Dinah, gwiwer mae fy merch hynaf yn ei bwydo ers wythnosau, ces i fy ysbrydoli i brynu hadau blodau haul i fwydo’r gwiwerod yn fy iard. Gosodais lond llaw ar reilen y dec cefn; roeddwn i’n rhoi cip arnyn nhw o dro i dro. Yna, gwelais … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Prinder Pryfed

Ydych chi wedi sylwi bod llai o bryfaid ar ffenest flaen eich car i gymharu â blynyddoedd yn ôl? Roedd llawer o sylw yn 2017 gan y byd gwyddonol i’r gostyngiad ym mhryfetach y byd, ond roedd awdur Sgotwrs Stiniog, y diweddar Emrys Evans wedi datgan pry… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Searching for Welsh folk Songs

How would you find a Welsh folk song? Many have been published but there are many more which are less well known. Meredydd Evans and […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Alun a Glannau Dyfrdwy

Reit – gair brysiog ynglyn ag is etholiad heddiw yn Alun a Glannau Dyfrdwy.Wele’r canlyniad yn 2016:Yn anarferol iawn yn y DU bydd yr etholiad yn cael ei chynnal ar ddydd Mawrth.Dydi hi ond y 4ydd is etholiad yn hanes y Cynulliad.  Y lleill oedd:Y… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu 100 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918

Er mwyn coffáu 100 mlynedd ers i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 gael Cydsyniad Brenhinol, mae’r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC (@ann_jonesAM) yn trafod pwysigrwydd symudiad pleidleisio menywod yng Nghymru. Mae 6 Chwefror 2018 yn nodi can mlynedd ers rhoi Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Rhoddodd y Ddeddf hon yr hawl fenywod … Continue reading Dathlu 100 mlynedd ers Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Vote 100

Today we mark 100 years since the passing of the Representation of the People Act 1918, which gave women the right to vote in UK […] Parhau i ddarllen