Archif Dyddiol: 7 Chwefror 2018

Blog Glyn Adda: Hwyr eto

Ddoe y dylasai hwn ymddangos.  Yr oeddem i gyd, o’r Santes i lawr, yn nodi can mlynedd oddi ar roi’r bleidlais i ferched ym Mhrydain. Digwyddodd hynny mewn ffordd wirion a sarhaus, drwy ganiatáu’r hawl i ferched dros 30 oed ! Ond dyna ddechrau, ac fe’i cywirwyd ddeng mlynedd yn ddiweddarach, i gynnwys pawb dros […] Parhau i ddarllen

Gwyneth Glyn: Gwyliwch fideo newydd ‘Dig me a hole’ oddi ar albym newydd Gwyneth ‘Tro’

The post Gwyliwch fideo newydd ‘Dig me a hole’ oddi ar albym newydd Gwyneth ‘Tro’ appeared first on Gwyneth Glyn.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 1917

Mae gan One for Israel gynifer o erthyglau gwych. Dw i’n darllen un bob bore. Heddiw darllenais un am y digwyddiad hanesyddol yn Jerwsalem yn 1917, am sut “rhyddhaodd” General Allenby Jerwsalem rhag y Twrciaid heb arf. Hanes anhygoel, cyffroes ydy o. W… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Brett Johns – Ymladdwr Cymru!

Golwg ar yr ymladdwr cawell proffesiynol o Bontarddulais, Brett Johns… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda

Ar 29 Ionawr 2018, daeth dirprwyaeth o Aelodau a Chlerc y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn Senedd Bermwda i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Trefnwyd yr ymweliad gan Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA) fel rhan o’i rhaglen dair blynedd gyda’r nod o atgyfnerthu craffu ariannol yn Nhiriogaethau Tramor y Deyrnas Unedig.  Mae CPA UK wedi ffurfio consortiwm gyda … Continue reading Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Warysau yn lle bu safle Pen Doc Gorllewin Bute (Glanfa Edward England)