Archif Dyddiol: 7 Chwefror 2018

Blog Glyn Adda: Hwyr eto

Ddoe y dylasai hwn ymddangos.  Yr oeddem i gyd, o’r Santes i lawr, yn nodi can mlynedd oddi ar roi’r bleidlais i ferched ym Mhrydain. Digwyddodd hynny mewn ffordd wirion a sarhaus, drwy ganiatáu’r hawl i ferched dros 30 oed ! Ond dyna ddechrau, ac fe’i cywirwyd ddeng mlynedd yn ddiweddarach, i gynnwys pawb dros […] Parhau i ddarllen

Gwyneth Glyn: Gwyliwch fideo newydd ‘Dig me a hole’ oddi ar albym newydd Gwyneth ‘Tro’

The post Gwyliwch fideo newydd ‘Dig me a hole’ oddi ar albym newydd Gwyneth ‘Tro’ appeared first on Gwyneth Glyn.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 1917

Mae gan One for Israel gynifer o erthyglau gwych. Dw i’n darllen un bob bore. Heddiw darllenais un am y digwyddiad hanesyddol yn Jerwsalem yn 1917, am sut “rhyddhaodd” General Allenby Jerwsalem rhag y Twrciaid heb arf. Hanes anhygoel, cyffroes ydy o. W… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Brett Johns – Ymladdwr Cymru!

Golwg ar yr ymladdwr cawell proffesiynol o Bontarddulais, Brett Johns… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda

Ar 29 Ionawr 2018, daeth dirprwyaeth o Aelodau a Chlerc y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn Senedd Bermwda i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Trefnwyd yr ymweliad gan Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA) fel rhan o’i rhaglen dair blynedd gyda’r nod o atgyfnerthu craffu ariannol yn Nhiriogaethau Tramor y Deyrnas Unedig.  Mae CPA UK wedi ffurfio consortiwm gyda … Continue reading Rhannu Heriau a Chyfleoedd Gweithio mewn Deddfwriaethol Llai â Senedd Bermuda Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Warysau yn lle bu safle Pen Doc Gorllewin Bute (Glanfa Edward England)

Daeth John Humphrey England o Lundain i Gaerdydd tua 1840 a dechrau busnes.  Pan briododd ag Ann Rees yn Eglwys Sant Ioan ym 1841, dywedodd mai deliwr mewn cyflenwadau ydoedd.  Yng nghyfrifiad 1851, deliwr gwair oedd e.  Ond erbyn 1861, mae’r cyfrifiad yn cofnodi mai masnachwr tatws oedd ei waith a dyna beth y bu […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Valériane Leblond

This month, artist Valériane Leblond takes part in our #LoveArt campaign. She has chosen View from Hen Gaer Castellan by Edrica Huws (1907-1999) as her […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 14 Chwefror, 7.30

The Gustav Sonata – Rose Tremain Y tiwtor sy’n dweud wrth Gustav, y bachgen ifanc, fod rhaid iddo geisio bod mwy fel cneuen goco – gyda chragen galed i warchod y tu mewn meddal. Dyma mae ei wlad enedigol, y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen