Archif Dyddiol: 8 Chwefror 2018

Hacio'r Iaith: Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed

Croeso i bennod cyntaf 2018 – yr un lle mae Bryn, Iestyn a Sioned yn cael mynd i’r byd go iawn. Croeso i bennod ang-nghynhadledd Hacio’r Iaith! Byddwn ni’n siarad efo llwyth o bobl go iawn am vlogio, myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, trolls, mapio a peints. Cofiwch pingio neges draw os da chi’n gwrando, neu well […]

The post Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Galatiaid 6:14-16 (BCND:tud.211 / tud.192)

‘Ti Arglwydd yw fy nghyfran a’m cwpan, ti sy’n diogelu fy rhan.’ Gyda’r geiriau yna mae Dafydd yn moli Duw yn Salm 16:5 ac yn mynegi ei obaith yn y presennol a’r dyfodol. Gweddïwn heddiw am eneiniad yr Ysbryd i’n galluogi i weld fod hynny’n wir i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Un da ydy Osian!

Adolygiad Llyfr C’Mon Midffild  Awduron:                              Alun Ffred a Mei Jones Argraffwyr:                          Hughes a’i Fab Cynllun Clawr:                    Rosanne Joynson Casgliad o straeon am dîm pêl droed Bryn Coch United sydd yn y nofel hon. Bryn Coch, heb unrhyw amheuaeth, y tîm pêl droed gwaethaf yn hanes Cymru! Mae’n sôn am hynt a helynt … Parhau i ddarllen Un da ydy Osian! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jwda

Dyma erthygl arall gwych gan One for Israel. Roeddwn innau hefyd yn meddwl yn aml pam ddewisodd Duw Jwda fel llinell Meseia yn hytrach na Josef. Wedi’r cwbl mai dyn ffyddlon dros ben oedd Josef, a gweithredodd Jwda’n gywilyddus yn ei henaint. Wrth gwrs… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Laura Jones- Hanes y Mwslimiaid yng Nghymru / The History of Muslims in Wales

Gallech gael eich maddau am feddwl bod y berthynas rhwng Islam a Chymru dim ond yn dechrau yn yr ugeinfed ganrif. Ond, mewn gwirionedd, mae’r berthynas yn ymestyn yn ôl yn bellach na hynny. Yma, mae Laura Jones yn cyflwyno hanes Mwslimiaid yng Nghymru o’r cysylltiadau cynharaf â’r Brenin Offa i’r presennol. Mae Laura  wedi… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Sy’n Gofyn Gormod

gan Elidir Jones Erbyn hyn, dydi hi ddim yn beth od i weld chwaraewyr yn anwybyddu’r rhan fwyaf o gemau sy’n dod allan er mwyn canolbwyntio ar yr un gêm sy’n apelio atyn nhw. Mae’n anodd dweud pryd dechreuodd hyn. Roedd pobol yn sicr yn colli eu meddyliau dros Starcraft yn 1998, gyda gwelliannau swyddogol yn dal i gael…

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Gerald Morgan

Gerald Morgan, Historian, Teacher and Author takes part in our #LoveMaps campaign. Glanystwyth Map 1787 Of all the National Library’s resources, none has given me […] Parhau i ddarllen