Archif Dyddiol: 13 Chwefror 2018

fel y moroedd : cwis 5

Gorffennais gwis 5 ar gyfer y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd y bore ‘ma. Ces i 92.5%, y sgôr uchaf hyd yma! Roedd y wers ynglŷn â 12 llwyth Israel. Roeddwn i’n rhyw feddwl y gofynnir pa lwyth a gafodd pa dir, ac felly roeddwn i’n dysgu’r map yn ddwys. Ro… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Dylunio diwrnod tîm ar gweithio i bwrpas

Cynhaliom ein diwrnod tîm ar gyfer Tîm Digwyddiadau Research in Practice a Research in Practice for Adults ym mis Rhagfyr. Fe wnes i cynnig y syniad ar gyfer y dydd fel cyfle i edrych ar beth mae ‘da’ yn edrych fel ac i ni nodi’n glir sut allwn ni gefn… Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: Addysg

via Addysg
Parhau i ddarllen