Archif Dyddiol: 15 Chwefror 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 33:26-29 (BCND:tud.196 / tud.179)

Bore da a chroeso cynnes i bob un ohonoch i’n gwasanaethau. Tybed beth ydych chi’n ei ddisgwyl wrth i ni ddod at ein gilydd heddiw? Sul cyffredin o fwynhau cymdeithasu gyda’n cyd-aelodau, cael moli’r Arglwydd a gwrando ar ei Air? Faint ohonom sydd wrth fynd i’r capel . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fach

Dw i’n dal i fwynhau bwydo’r gwiwerod a’r adar. Y bore ‘ma, fe welais gnau hicori ar reilen y dec cefn. Efallai bod Yoni wedi ei adael i mi er mwyn diolch i mi am yr hadau! Mae gen i anifeiliaid anwes ‘hawdd’ nad oes rhaid i mi ofalu amdanyn nhw. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. The most boring map in the World When tasked […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys?

Fel rhan o’n gwaith i goffáu mis Hanes LGBT, mae ein blog gwadd wedi’i ysgrifennu gan Norena Shopland (@NorenaShopland), awdur Forbidden Lives: LGBT Stories from Wales. Pan gyhoeddwyd fy llyfr Forbidden Lives: LGBT stories from Wales ddiwedd y llynedd, un o’r cweistynau a ofynnwyd i mi oedd pam wnes i ei ysgrifennu. Ni ofynnwyd y … Continue reading Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Celeste, a’r Grefft o Ddweud Stori

gan Elidir Jones Dwi wastad wedi bangio’r drwm pan mae’n dod at allu gemau i ddweud stori. Bron nad alla i ddweud bod y sgript yn bwysicach i fi na’r profiad chwarae ei hun. Un rheswm pam nad ydw i erioed cweit wedi clicio efo GTA. Nid bod angen naratif gref bob tro, wrth gwrs. Mae Tetris yn gweithio’n iawn […] Parhau i ddarllen