Archif Dyddiol: 16 Chwefror 2018

: O diar….. dwi’n licio hon – Lloni – Biws

Lloni – Biws#tiwn Parhau i ddarllen

Pop Cymru: O diar….. dwi’n licio hon – Lloni – Biws

Lloni – Biws#tiwn Parhau i ddarllen

fel y moroedd : logiau rhadd ac am ddim

Torrodd dau deulu cyfagos eu coed yn eu hiard nhw yn gadael pentyrrau o ddarnau o geirios a hackberry – coed gwych ar gyfer llosgi. Dwedon nhw wrthon ni fydden ni’n rhydd eu cael nhw. Ac felly roedd y gŵr yn eu cludon nhw am oriau ddoe. Heddiw mae o wr… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn galw heibio E-lyfrau Cymraeg yn Llyfrgell y Rhyl.

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn prysur nesáu felly mae Llyfrgell y Rhyl am gynnal sesiynau galw heibio i arddangos yr amrywiaeth o lyfrau ac e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim gan y gwasanaeth llyfrgelloedd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM ARWR/ARWRES O HANES CYMRU

Dyma bump ohonynt…Ydych chi’n cytuno a’r rhestr? Pwy yw eich arwr/res cenedlaethol chi? Pam? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

Elin Llwyd Morgan aeth ati i adolygu’r gyfrol arbennig, Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis. Parhau i ddarllen

: Siwrnai Saff – Twinfield #senglausain

Y diweddaraf o gasglaid Senglau Sain
Siwrnai Saff – Twinfield

Parhau i ddarllen

: Siwrnai Saff – Twinfield #senglausain

Y diweddaraf o gasglaid Senglau Sain
Siwrnai Saff – Twinfield

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Siwrnai Saff – Twinfield #senglausain

Y diweddaraf o gasglaid Senglau Sain
Siwrnai Saff – Twinfield

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fel i fod / Newid – Adwaith

Fel i fod / Newid – Adwaith

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fel i fod / Newid – Adwaith

Fel i fod / Newid – Adwaith

Parhau i ddarllen

: Datgasylltu / Chwarter i dri – Los Blancos #tiwns

Parhau i ddarllen

: Datgasylltu / Chwarter i dri – Los Blancos #tiwns

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Datgasylltu / Chwarter i dri – Los Blancos #tiwns

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal

Ar #DyddGofal18, roeddem yn meddwl y buasem yn edrych ar y sesiynau tystiolaeth diweddar o’n hymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal. Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am glywed yn uniongyrchol gan bobl ifanc a oedd wedi cael profiad o fod mewn gofal ac roeddem yn falch iawn bod dau grŵp … Continue reading Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Kyffin Williams – a look behind the frame

The Library is buzzing with activity today as we launch our new exhibition Kyffin Williams: Behind the Frame. So what can you expect? There are […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Adeiladau Victoria, Stryd Bute, Caerdydd

Yn ôl cyfrifiad 1861, roedd Peter Steffano, siopwr gêr llongau 51 oed yn byw gyda’i deulu yn rhifau 56, 57 a 58 Stryd Bute, Caerdydd.  Ar yr aelwyd hefyd yr oedd Joseph Brailli, 23 oed a aned yn Awstria, a oedd yn glerc yn y siop longau ac a oedd yn briod â merch Steffano, […] Parhau i ddarllen