Archif Dyddiol: 19 Chwefror 2018

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: O Gopa Moel Faban

via O Gopa Moel Faban
Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: Llenyddiaeth

via Llenyddiaeth
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod yr arlywyddion

Diwrnod yr Arlywyddion ydy hi heddiw. Roedd gan America nifer o arlywyddion gwych fel Washington, Lincoln, Reagan ynghyd â rhai gwael. Rŵan mae gynnon ni Donald Trump sydd yn prysur gyflawni breuddwydion y mawrion, sef gwneud America’n gryf, falch, ddi… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dana Edwards – Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / How I wrote Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr… / Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. Here, she explains more about how she created the book… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad: Ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Fel rhan o’r cam dylunio technegol ar gyfer adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn, rhoddwyd cyfle i staff, disgyblion a rhieni’r ysgol weld y cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol newydd a mannau chwarae allanol y bwriedir eu hadeiladu yn Clocaenog. Mae staff a chynrychiolwyr yr ysgol wedi bod yn gweithio gyda’r tîm prosiect i ddatblygu’r dyluniadau […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A story from the diplomatic bag

Some twenty months ago an archive was transferred to the Library and for the past few weeks, I have been given the privileged task of […] Parhau i ddarllen