Archif Dyddiol: 22 Chwefror 2018

: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 8:12-17 (BCND:tud.172 / tud.157)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dowch i ni ddod at yr Arglwydd heddiw a thaflu ein beichiau arno fo, yr un sy’n rhoi gorffwys i’n hysbryd a rhyddid i’n henaid.

Mae pawb wedi bod yno. Rydych chi’n rhan o gymdeithas neu glwb . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 430

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad newydd ar gyfer y Pasg. Mae o mor fawr fel roedd ei chyfrifiadur yn cael hi’n anodd prosesu’r ffeil – 48 x 48 modfedd. 430 ydy’r teitl – cafodd yr Israeliaid eu rhyddhau o 430 mlynedd o gaethwasiaeth yn yr… Parhau i ddarllen

: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Pop Cymru: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Pop Cymru: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Jo Knell- Cyflwyno’r Siop Cant A Mil Vintage, Caerdydd / Introducing the Cant a Mil Vintage shop, Cardiff

Mae’r siop Gymreig Cant a Mil Vintage wedi’i sefydlu ers peth amser yng Nghaerdydd ac yn adnabyddus am ei hystod eang o lyfrau Cymraeg a Chymreig.   Pam sefydlwyd y siop, o ble daeth yr enw, a beth mae’n ei chynnig? The Cant a Mil Vintage Welsh shop is well established in Cardiff for its wide… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl

Mae Sir Ddinbych yn falch o dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl wedi ei gymeradwyo. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. […] Parhau i ddarllen

: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

shitclic: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cwmni Bro

Addasiad o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2018.

Pa fath o Gymru yr ydym am ei chreu? 
Cymru fel cymuned o gymunedau, neu Gymru gyda gwladwriaeth sy’n gwasanaethu cyfalaf preifat ac yn canoli yn hytrach na datganoli grym?

Cynhaliodd Cwmni Bro Ffestiniog ddigwyddiad unigryw ym Mlaenau Ffestiniog ar Chwefror yr 2il, 2018.

Mae Cwmni Bro Ffestiniog yn ddatblygiad hollol arloesol yng Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. History, propaganda and the ‘Fate of the U Boats” […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – Mawrth 1af, 11.00 – 12.00

The Little Stranger – Sarah Waters Mewn haf llychlyd ar ôl y rhyfel yng nghefn gwlad Swydd Warwick, caiff doctor ei alw at glaf yn yr Hundreds Hall. Yn gartref i’r teulu Ayres am dros ddwy ganrif, mae’r tŷ Sioraidd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen