Archif Dyddiol: 25 Chwefror 2018

BlogMenai.com: Canlyniadau’r refferendwm fesul etholaeth

Bydd y sawl sy’n cofio noson cyfri refferendwm Ewrop yn cofio i’r canlyniadau gael eu rhyddhau fesul awdurdod lleol ym mhob man ag eithrio Gogledd Iwerddon. Mae’n debyg bod y ffigyrau wedi eu coledu bellach yn ol etholaeth seneddol – sy’n rhoi darlun y… Parhau i ddarllen

: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Billy Graham

Nid wyf yn bwriadu unrhyw amarch i’r dyn trwy ddweud nad wyf yn cofio’r  un gair a ddywedodd.  Wedi’r cyfan, mae bron i 34 o flynyddoedd ers i mi ei weld yn Anfield, cae pêl droed Lerpwl, ym mis Gorffennaf 1984; yr unig dro i mi ei weld. Mae’n debyg fod yna gannoedd o bobl […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

25 Chwefror 2018Diolch i Anti Margaret am adrodd hanes Iesu Grist yn dysgu’r disgyblion i weddio, a chyflwyno i ni heddiw Weddi’r Arglwydd.  Llwyddwyd i roi Gweddi’r Arglwydd gyda’i gilydd yn gywir o fewn yr amser penodol. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Chwefror 2018Hanes y Mab Afradlon gawsom heddiw ac ar ol astudio’r stori, fe gafwyd cyfle i atgoffa ein hunain o’r hanes mewn ffordd greadigol. Dyma waith Meinir, Aila, Deio a Ieuan. Aila gafodd y marciau uchaf am daflu bwyd i’r moch. Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: David Jandrell: Welsh Valleys Q&A

After the popularity of David Jandrell’s earlier articles (Introducing The Welsh Valleys Phrasebook, How I Became an Author & What’s On In Cwmcarn’ newsletter- Legacy Edition), he has kindly returned to answer questions from the parallel.cymru readership. It’s clear when you hear Valleys English that a lot of it has been informed and has its… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd yn 2018/ The Most Viewed Articles in 2018

Mae parallel.cymru wedi cyhoeddi dros 1000 o erthyglau ac adnoddau unigryw yn 2018, ond pa rai yw’r mwyaf poblogaidd? Parallel.cymru has published over 100 unique articles and resources in 2018, but which ones are the most popular? Parhau i ddarllen