Map un-person un-smotyn

I’r rheiny sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, map digon cyffredin yw’r un coropleth isod. Mae’r nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg wedi eu grwpio i mewn i amrediadau, gyda lliw sydd yn tywyllhau wrth i’r nifer gynyddu. Daw’r data o Gyfrifiad 2011 (mwy o gefndir ar statiath.com), ac mae’r nifer sydd â medrau wedi eu cyhoeddi yn ôl LSOA (Lower Layer Super Output Area – allbwn haen isaf uwch ardal?). LSOA yw’r ardal ddaearyddol leiaf mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ei ddefnyddio wrth gyhoeddi data manwl. Coropleth o nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg. Ardaloedd llwyd yn dynodi ardaloedd ble nad oes data ar gael. Un o anfanteision gwybodaeth y Cyfrifiad, er yn hollol ddealladwy, yw ei fod yn cuddio manylion ble gall unigolion cael eu hadnabod. Caiff gwybodaeth sy’n ein galluogi i adnabod unigolion ei gyhoeddi wedi traul gan mlynedd. Felly, yn ôl map coropleth gallem ond dehongli niferoedd ar raddfa uchel gyffredinol. Ond os ydym eisiau dehongli’r wybodaeth ar raddfa unigolion, un ymgais yw defnyddio map dosraniad smotyn neu ddwysedd dot, ble mae pob un smotyn yn cynrychioli person. Caiff y smotiau eu creu a’u gosod ar hap – o wybod bod 500 siaradwr Cymraeg yn yr ardal hon, creu 500 smotyn ar hap o fewn y ffiniau. Map dosraniad dot o nifer o bobl sydd â medrau yn y Gymraeg. Nid oes data ar gyhoedd i rai ardaloedd megis Aberdaron ar Pen Llŷn. Anfantais coropleth yw ei fod yn methu dangos niferoedd uwch siaradwyr Cymraeg yn ardal e.e. Caerdydd, oherwydd ffiniau LSAO. Ond mae map dosraniad smotyn yn dangos hyn – sylwch y siaradwyr Cymraeg mewn trefi, er bod coropleth yn ceisio dangos eu bod ar wasgar yn y cefn gwlad. Daeth yr ysbrydoliaeth wedi sylw gan Hywel Jones ar bost Voronoi Cymru hyper-leol yn holi pam na wnes i ddefnyddio QGIS. Felly dyma mapiau wedi eu creu gyda QGIS, a chyfarwyddiadau yma ac yma.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.