Archif Misol: Chwefror 2018

: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Pop Cymru: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Pop Cymru: Taith George Omaloma o gwmpas Llanrwst – Gig Y REU, TRWBZ A SER0L SER0L 31:03:19

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Jo Knell- Cyflwyno’r Siop Cant A Mil Vintage, Caerdydd / Introducing the Cant a Mil Vintage shop, Cardiff

Mae’r siop Gymreig Cant a Mil Vintage wedi’i sefydlu ers peth amser yng Nghaerdydd ac yn adnabyddus am ei hystod eang o lyfrau Cymraeg a Chymreig.   Pam sefydlwyd y siop, o ble daeth yr enw, a beth mae’n ei chynnig? The Cant a Mil Vintage Welsh shop is well established in Cardiff for its wide… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad ar Ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl

Mae Sir Ddinbych yn falch o dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru bod yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer yr ysgol Gatholig newydd yn y Rhyl wedi ei gymeradwyo. Bydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru, drwy’r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. […] Parhau i ddarllen

: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

shitclic: Cyn delo’r hwyr

Mae’n ddwy flynedd ers inni ddweud farväl wrth Kurt Wallanderpruddglwyfus y BBC, wrth i ddiabetes ac yna Alzheimer lapio’n araf amdano, fel ei dad o’i flaen. A chyda’r awdur ei hun wedi’n gadael o ganser, a’r llyfr olaf wedi’i addasu ar gyfer y sgrin … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cwmni Bro

Addasiad o erthygl a ymddangosodd yn rhifyn Ionawr 2018.

Pa fath o Gymru yr ydym am ei chreu? 
Cymru fel cymuned o gymunedau, neu Gymru gyda gwladwriaeth sy’n gwasanaethu cyfalaf preifat ac yn canoli yn hytrach na datganoli grym?

Cynhaliodd Cwmni Bro Ffestiniog ddigwyddiad unigryw ym Mlaenau Ffestiniog ar Chwefror yr 2il, 2018.

Mae Cwmni Bro Ffestiniog yn ddatblygiad hollol arloesol yng Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. History, propaganda and the ‘Fate of the U Boats” […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – Mawrth 1af, 11.00 – 12.00

The Little Stranger – Sarah Waters Mewn haf llychlyd ar ôl y rhyfel yng nghefn gwlad Swydd Warwick, caiff doctor ei alw at glaf yn yr Hundreds Hall. Yn gartref i’r teulu Ayres am dros ddwy ganrif, mae’r tŷ Sioraidd, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Tiwn | Tair Gwaith – Yr Oria

: Tiwn | Tair Gwaith – Yr Oria

Pop Cymru: Tiwn | Tair Gwaith – Yr Oria

: Bubblegum – Omaloma – rhagarchebwch y sengl 7" rwan

Bubblegum by Omaloma Parhau i ddarllen

: Bubblegum – Omaloma – rhagarchebwch y sengl 7" rwan

Bubblegum by Omaloma Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Bubblegum – Omaloma – rhagarchebwch y sengl 7" rwan

Bubblegum by Omaloma Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gwyliau wrth y Ford

Dringo, cerdded, ymlacio ar y traeth: mae rhain i gyd yn bwysig i’r ymwelwyr sy’n heidio i Asturias yn yr haf, ond yn awr rhaid ychwanegu atyniad arall, sef y bwyd. Yn ôl arolwg yn ddiweddar mae bron i 70% o’r Sbaenwyr sy’n cymryd gwyliau o fewn y wlad yn ystyried ansawdd y bwyd wrth […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nikki eto

Hwrê i Nikki unwaith eto! “Na fydda i’n cau fy ngheg,” meddai yng chynhadledd y Cenhedloedd Unedig. “Yn hytrach, bydda i’n dal i ddweud y gwir yn barchus.” Dwedodd hi wrth PA fod ganddyn nhw ddewis, sef ffordd i heddwch neu ffordd i ddioddefaint a huna… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Barod am y gêm? Ond ydych chi’n gwybod y caneuon i gyd? / Ready for the next rugby match? But do you know all the songs?

Mae’r gystadleuaeth Chwech Gwlad yn bwrw mlaen, gyda gêm arall i Gymru y penwythnos yma! Ydych chi’n barod? Os yn y stadiwm neu mewn tafarn neu adref ar y soffa, a hoffech chi ymuno yn y canu a rhoi cymorth i’r bechgyn ar y cae? Dyma ambell darnau o ambell i gân i chi ddarllen […] Parhau i ddarllen

: Alba Noir

Shetland! Croeso’n ôl, gyfaill triw. Ar ôl darllen nofelau gwreiddiol Ann Cleeves (awdures cyfresi Vera hefyd) am ymchwiliadau’r Ditectif Jimmy Perez (Douglas Henshall) a’i dîm i fwrdwrs go hyll ar yr ynys bellennig yng nghanol tonnau gwyllt Môr y Gog… Parhau i ddarllen

: Alba Noir

Shetland! Croeso’n ôl, gyfaill triw. Ar ôl darllen nofelau gwreiddiol Ann Cleeves (awdures cyfresi Vera hefyd) am ymchwiliadau’r Ditectif Jimmy Perez (Douglas Henshall) a’i dîm i fwrdwrs go hyll ar yr ynys bellennig yng nghanol tonnau gwyllt Môr y Gog… Parhau i ddarllen

shitclic: Alba Noir

Shetland! Croeso’n ôl, gyfaill triw. Ar ôl darllen nofelau gwreiddiol Ann Cleeves (awdures cyfresi Vera hefyd) am ymchwiliadau’r Ditectif Jimmy Perez (Douglas Henshall) a’i dîm i fwrdwrs go hyll ar yr ynys bellennig yng nghanol tonnau gwyllt Môr y Gog… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dwy dasg ddiwylliannol

(1)     Darllenwn na fydd Y Cymro newydd yn barod i ymddangos ar Ŵyl Ddewi, ond bod gobaith ei weld o fewn rhai wythnosau wedyn.  Hei lwc yn wir. Dylem fod yn wyliadwrus iawn cyn awgrymu y dylai papur newydd ddibynnu ar nawdd llywodraeth, nac yn wir ar gymhorthdal o unrhyw fath.  Dylai ymgynnal ar […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Undeb y Myfyrwyr, Plas Dumfries, Caerdydd

Wedi ei ddylunio gan Alfred Armstrong, yr adeilad hwn ar ochr orllewinol Plas Dumfries oedd cartref gwreiddiol Ysgol Berchenogol Caerdydd.   Fe’i sefydlwyd ym 1875 gyda lle i 300 o ‘sgoloriaid, cynigiai ‘addysg gadarn a rhyddfrydol am gost rhesymol’, gan anelu at baratoi bechgyn ar gyfer y brifysgol, y gwasanaethau morwrol, milwrol a sifil, ac hefyd […] Parhau i ddarllen

: Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg, ap gwe newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Carl Morris: Teclyn Llafariaid Cymraeg

Yn cyflwyno’r Welsh Language Vowel Locator. Dyma declyn defnyddiol iawn i’r rhai ar y Rhyngrwyd sydd ddim yn cydnabod[…]

The post Teclyn Llafariaid Cymraeg appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun yn Israel

Mae fy merch newydd orffen y cynllun ar gyfer ei murlun yn Israel. Dyma fo! Cafodd hi ei hysbrydoli gan storiâu Eliseus ac Eseia yn yr Hen Destament – Eliseus a gafodd ei amgylchynu gan fyddin Syria; Eseia a gafodd ei gyffwrdd ar ei genau efo marworyn…. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ysbryd yn symud: Philip a’r eunuch (Actau 8:25-40) – Rhodri Glyn (18.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/18022018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: O Gopa Moel Faban

via O Gopa Moel Faban
Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: Llenyddiaeth

via Llenyddiaeth
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod yr arlywyddion

Diwrnod yr Arlywyddion ydy hi heddiw. Roedd gan America nifer o arlywyddion gwych fel Washington, Lincoln, Reagan ynghyd â rhai gwael. Rŵan mae gynnon ni Donald Trump sydd yn prysur gyflawni breuddwydion y mawrion, sef gwneud America’n gryf, falch, ddi… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dana Edwards – Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / How I wrote Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr… / Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. Here, she explains more about how she created the book… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad: Ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn

Fel rhan o’r cam dylunio technegol ar gyfer adeilad newydd Ysgol Carreg Emlyn, rhoddwyd cyfle i staff, disgyblion a rhieni’r ysgol weld y cynlluniau ar gyfer adeiladu ysgol newydd a mannau chwarae allanol y bwriedir eu hadeiladu yn Clocaenog. Mae staff a chynrychiolwyr yr ysgol wedi bod yn gweithio gyda’r tîm prosiect i ddatblygu’r dyluniadau […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A story from the diplomatic bag

Some twenty months ago an archive was transferred to the Library and for the past few weeks, I have been given the privileged task of […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Trafferthion Oxfam

Mae Mark Goldring, Prif Weithredwr Oxfam wedi cyhoeddi llythyr agored yn ymddiheuro am ymddygiad rhai o weithwyr yr elusen yn Haiti yn 2011 ac yn Chad o 2006 ymlaen.   Gwnaeth hyn ar ôl iddi ddod yn amlwg fod rhai o gyn-weithwyr Oxfam yn euog o gamymddwyn rhywiol ac o gam-drin pobl yr oeddent yn y […] Parhau i ddarllen

: Gig Gwyl Ddewi – Eden, Elin Fflur | Pontio, Bangor | 02:03:18 |

Tocynnau pontio.co.uk Parhau i ddarllen

: Gig Gwyl Ddewi – Eden, Elin Fflur | Pontio, Bangor | 02:03:18 |

Tocynnau pontio.co.uk Parhau i ddarllen

: Gig Gwyl Ddewi – Eden, Elin Fflur | Pontio, Bangor | 02:03:18 |

Tocynnau pontio.co.uk Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig Gwyl Ddewi – Eden, Elin Fflur | Pontio, Bangor | 02:03:18 |

Tocynnau pontio.co.uk Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Awr i sbario heddiw? Gwrandewch ar bodcast Does dim gair Cymraeg am random

Ymgollwch eich hun yn  sgwrs hynod o ddiddorol rhwng Llwyd Owen a Tom Raybould yn y rhifyn yma o DDGCAR.Uchafbwyntiau yn cynnwys hanes gyrfa Tom, trafferth gyda’r Weeknd, Game of Thrones a barn Tad Tom ar ei chwaeth cerddorol. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Log Ysgol Maenofferen

Ail ran cyfres newydd Agnes Edwards, yn edrych ar lyfrau log Ysgol Maenofferen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

17/01/41  Amryw adref o’r ysgol ar ôl cael eu trin yn erbyn difftheria, a hefyd tywydd garw.

20/01/41  Storm o eira enbyd wedi para dros y penwy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sylw neu ddau ynglyn a lleoliad gwleidyddol y Blaid

Mae problem y Blaid yn eithaf syml yn y bon ac mae’n ymwneud a lleoliad gwleidyddol.  Cyn ymddangosiad Corbyn ar y ffurfafen wleidyddol roedd y Blaid wedi ei lleoli i’r chwith i Lafur – ac roedd y fan honno yn lle eithaf defnyddiol i fod yn wleidy… Parhau i ddarllen