Archif Misol: Mawrth 2018

: Graffiti Gwrth-Filitaraidd yn Ystradgynlais

Graffiti a welwyd dros blac i’r rejiment barasiwt yn Ystradgynlais yn ddiweddar. Bu’r rejiment Brydeinig yn gyfrifol am saethu 28 o brotestwyr yn “Sul Gwaedlyd” Derry, 1972.
Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Graffiti Gwrth-Filitaraidd yn Ystradgynlais

Advertisements Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pryd seder

Roedd yn brofiad anhygoel. Bwyta’r pethau ar y plât penodol ac yfed gwin wrth ddarllen adnodau ynglŷn Ecsodus a geiriau Iesu yn fy ngwneud gwerthfawrogi ystyr y Pasg. Mae popeth a ddigwyddodd yn Ecsodus yn arwain at Iesu. Rhaid eglwysi Cristnogol ddath… Parhau i ddarllen

atgof.co: Cantre’r Gwaelod

atgof.co: Cantre’r Gwaelod

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018

Cynhaliwyd arddangosfa blwyddyn neu ddwy nôl er mwyn codi arian ar gyfer gwella cyfleusterau’r gymnasiwm. Mae’r casgliad sy’n cynnwys dros 200 o luniau nawr ar wefan: “Aberteifi drwy’r canrifoedd”. Diolch yn fawr iawn i KEITH LADD am ganiatâd i gynnwys deunydd o’i gasgliad anferth ar hanes Aberteifi. Diolch yn fawr Keith. Trefnwyd y lluniau fesul […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Pedr a Cornelius: Dim Ffafriaeth (Actau 10) – Rhodri Glyn (11.03.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11032018_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : passover

Bydd Passover yn cychwyn heno, ac yn para am wythnos. Dathlodd Iesu’r ŵyl fwyaf honno bob blwyddyn fel pob Iddew ffyddlon; dathlodd o hi am y tro olaf efo’i ddisgyblion cyn iddo fynd i’r groes. Yn hytrach nag oen a gafodd ei aberthu, fo oedd yr oen ber… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Ysgol y Cwm, Y Wladfa: Cylchlythyr Mis Mawrth 2018 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter March 2018

Fel rhan o gyfres newydd o eitemau o’r Wladfa, dyma’r newyddion yr haf o Ysgol y Cwm yn Trevlin, gan gynnwys athrawon a piano newydd… As part of a new series of items from Patagonia, here is this summer’s news from Ysgol y Cwm in Trevelin, including new teachers and a new piano… www.ysgolycwm.com /… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Ysgol y Cwm, Y Wladfa: Cylchlythyr Mis Mawrth 2018 / Ysgol y Cwm, Patagonia: Newsletter March 2018

Fel rhan o gyfres newydd o eitemau o’r Wladfa, dyma’r newyddion yr haf o Ysgol y Cwm yn Trevlin, gan gynnwys athrawon a piano newydd… As part of a new series of items from Patagonia, here is this summer’s news from Ysgol y Cwm in Trevelin, including new teachers and a new piano… www.ysgolycwm.com /… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- Grug

Gan Steffan ab Owain.

Tybed pa rai yw eich hoff flodau gwyllt chi? Wel, un o’m rhai i yw blodau’r grug, a byddaf wrth fy modd yn yn edrych arnynt pan maent yn eu gogoniant a’u lliw porffor yn harddu’n rhostiroedd a’n creigiau. Rwy’n hoff iawn o englyn… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd: Mathew 28:1-7 (BCND:tud.36 / tud.33)

‘Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai…’ Dyma’r geiriau chwyldroadol a glywyd ddeuddydd wedi’r croeshoeliad ac sy’n parhau’n sylfaen i ffydd, cysur a gobaith Cristnogion ar hyd a lled y byd. Wrth i ni ddod at ein gilydd dros . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Parhau i ddarllen

newydd sbon: Data mawr Cambridge Analytica

Yn ôl ymchwiliadau Newyddion Channel 4 a The Guardian, mae cwmni Cambridge Analytica wedi casglu data personol heb ganiatâd, proffilio pobl yn seicolegol, ac wedyn eu targedu gyda hysbysebion manwl. Crëwyd ffeithiau a newyddion ffug – celwydd – i ategu honiadau yn yr hysbysebion. Un o’u hymgyrchoedd oedd cymell pobl i bleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Casglu […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn cyflwyno newyddion i ddysgwyr newydd yng Nghymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi dydd Sul. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands presents news in (quite) simple Welsh. It is published on Sundays. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an… Parhau i ddarllen

Hannah Sams: Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel

I was recently awarded the Saunders Lewis Memorial Fund. Below I’ve written a brief outline of the project. Comparisons between Wales and Catalonia are not uncommon in political or sociolinguistic contexts but this is yet to be explored in relation to the theatre traditions of both nations. The research stemming from this project will begin … Parhau i ddarllen Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lle maen nhw?

Maen nhw’n hwyr eleni – y twlipiau. Fel arfer maen nhw’n dangos eu pennau ddiwedd mis Chwefror tra bod hi’n dal yn oer. Mae yna beth bach gwyrdd yn y gwely blodau fodd bynnag; dw i ddim yn sicr ydy o’n dwlip neu beidio. Gobeithio fod o. Gosodais gerrig… Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

: 🗣 Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Alun Rhys Chivers sy’n ystyried effaith y sgandal ymyrryd â’r bêl – yn Awstralia ac i’r gêm ehangach Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Golau gwyrdd ar gyfer adeilad newydd i Ysgol Carreg Emlyn

Mae cynlluniau cyffrous i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon yng Nghlocaenog wedi cymryd cam sylweddol ymlaen – gyda Chyngor Sir Ddinbych bellach yn berchnogion balch y tir sydd ei angen ar gyfer y datblygiad. Ar hyn o bryd mae’r ysgol wedi’i lleoli ar ddau safle: yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Nawr mae’r gwerthiant wedi’i lofnodi a’i […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cynyrchiadau gwahanol ac uchelgeisiol yn rhaglen nos Eisteddfod Caerdydd / Eisteddfod announces ambitious evening concert programme for Cardiff

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw. Lleolir Pafiliwn yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, ac mae’r lleoliad arobryn yma wedi cynnig ei hun i… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Cynyrchiadau gwahanol ac uchelgeisiol yn rhaglen nos Eisteddfod Caerdydd / Eisteddfod announces ambitious evening concert programme for Cardiff

Gyda chynhyrchiad cwbl newydd o un o glasuron mawr y Gymraeg, premiere byd eang o gyfanwaith gwreiddiol a dychweliad Gig y Pafiliwn, mae rhaglen nos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn cynnig arlwy uchelgeisiol ac unigryw. Lleolir Pafiliwn yr Eisteddfod yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, ac mae’r lleoliad arobryn yma wedi cynnig ei hun i… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 5ed Ebrill, 11.00 – 12.00

The Cuckoo’s Calling – Robert Galbraith Ysgrifennwyd o dan ffugenw gan J.K. Rowling, mae’r dirgelwch cain, gafaelgar hwn wedi’i leoli yn awyrgylch Llundain. Mae bywyd cyn filwr gafodd ei anafu’n gorfforol ac yn seicolegol, Cormoran Strike mewn anhrefn ond mae’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : alexander fawr

Dw i’n dal i fwynhau dysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Dw i newydd orffen y bennod sydd yn sôn am Alexander Fawr. Roedd yn hynod o hwyl darllen yn fanwl am yr hogyn ifanc enwog hwnnw a oresgynnodd cymaint o diroedd mewn deg mlynedd. Ffeindiais gyf… Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Colli Cyw Hir-ddisgwyledig

Newyddion drwg i’r ymgyrch i ailsefydlu poblogaeth un o adar mwyaf Ewrop yn y Picos de Europa. Ers rai blynyddoedd mae wyau y fwltur barfog wedi eu cario i Asturias i ddeor yma ac adnabod eu cynefin yn eu hamser eu hun. Mae sawl un wedi marw’n ifanc, un o leiaf wedi ei wenwyno ac […] Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Y Tao a’r Miaw Distaw

Dw i wedi rhannu tŷ gydag
anifeiliaid anwes, yn gŵn, cathod a fferets, fwy neu lai yn ddi-dor ers… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Mae’r Syrcas yn dod i’r Dref: Y Syrcas Haearn ar Heol Penarth, 1890

Ar 28 Chwefror 1889, cyhoeddodd y South Wales Daily News adroddiad o dan y pennawd ‘Interesting Sale’.  Disgrifiodd y papur newydd werthiant mawr o gyfarpar syrcas yng Nghaerdydd a oedd yn perthyn i Mr J Tayleure, yr impresario syrcas enwog.  Roedd Tayleure, ynghyd â’i bartner busnes Hutchison, wedi bod yn rhedeg syrcasau yng nghanol dinas […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Datganiad i’r wasg Plaid Cymru yn sgil ennill y frwydr i atal codi 366 ym Mhen y Ffridd, Bangor

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer o dai … Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pump o lynnoedd cudd Eryri

Mae nifer o lynnoedd cuddiedig yn cuddio mewn gwahanol rannau o Eryri. Faint o’r rhain allwch chi eu darganfod? Mae’r agosrwydd at ddŵr yn dod ac ymdeimlad o lonyddwch a serenedd, beth bynnag yw’r tywydd. Mae 2018 yn #BlwyddynYMôr yng Nghymru, ac mae’n ddathliad o’n hafonydd, ein rhaeadrau a’n llynnoedd yn ogystal â’r arfordir ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : glaw gwanwyn

Dechreuodd y tymor glaw. Dywedir y bydd cawod Ebrill yn dwyn blodau Mai, ond a dweud y gwir, bydd glaw gwanwyn yn dechrau ym mis Mawrth. Roedd rhaid gorchuddio’r bwydwr adar. Clywais y cardinals y bore ‘ma fodd bynnag a oedd yn disgwyl eu brecwast. Dym… Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Podwyth: Gemau Cardiau

‘Don’t believe the hype’ medd beirdd a chantorion o’r UD, Public Enemy. Oce, digon teg, doedden ddim yn canu am gemau cardiau, ac hefyd pwynt twyllodrus yw hwn gan fod f8 yn ymhel arnoch i gredu yn y ‘hype’, felly dwi newydd wastraffu amser fi, chi a phawb nad sy’n darllen. Yrm. Ie. Lle dwi’n […] Parhau i ddarllen

: 🗣 Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

: 🗣 Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

gwennanelin: Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy

Immigrants as New Speakers in Galicia and Wales: issues of integration, belonging and legitimacy Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Gwên fawr ar fy wyneb i a sawl awdur arall oherwydd hyn: http://www.llyfrau.cymru/news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13216 – neu os ydach chi’n rhy ddiog i glicio ar y linc, mae na grynodeb o’r datganiad i’r wasg isod. Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018 26 Maw 2018 Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau […] Parhau i ddarllen