Archif Dyddiol: 1 Mawrth 2018

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Salm 130 (BCND:tud.567 / tud.518)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi, gobeithio eich bod wedi cadw’n gynnes yn yr eira mawr! Dewch at yr Arglwydd bore ’ma am noddfa ac am gysur. Rhowch eich ymddiriedaeth yn yr un sy’n gwbl ddibynadwy, yr un wnaiff byth eich gadael i lawr.

Mae . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

: Ein dyfodol dystopaidd

Rwy’n argyhoeddedig erbyn hyn bod y dyfodol yn wirioneddol dywyll. Gyda phob difrifoldeb, rwy’n dechrau teimlo ein bod yn llithro tuag at ddystopia totalitaraidd, a hynny o fewn f’oes fy hun. Mae democratiaeth ar drai ymhob man, ac nid oes rheswm i dyb… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ein dyfodol dystopaidd

Rwy’n argyhoeddedig erbyn hyn bod y dyfodol yn wirioneddol dywyll. Gyda phob difrifoldeb, rwy’n dechrau teimlo ein bod yn llithro tuag at ddystopia totalitaraidd, a hynny o fewn f’oes fy hun. Mae democratiaeth ar drai ymhob man, ac nid oes rheswm i dyb… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol BBC / ICM heddiw

Dwi wedi dwyn y ffigyrau isod oll o flog gwych Roger Scully.  Mae’r  ffigyrau yn amlwg o dda o safbwynt Llafur, je nd maen nhw hefyd yn gadarnhaol iawn o ran Plaid Cymru.  O gael eu gwireddu ar lefel y Cynulliad, byddai’r Blaid yn ail cl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydd gŵyl dewi hapus!

“Gwnewch y pethau bychain” ydy fy arwyddair yn ddiweddar; ychwanegaf “yn ffyddlon” ar ddiwedd y frawddeg. Mae’r ffrwythau sych yn mwydo mewn te cryf dros nos; dw i’n barod i grasu bara brith.  Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. The Ordnance Survey Six-Inch Maps     Being a […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Sit & Stew Bae Colwyn

Cynhelir cyfarfodydd agored Sit & Stew amser cinio dydd Mercher yn Eglwys y Bedyddwyr, Price’s Drive, Bae Colwyn. Syniad 428 Training yw’r sesiynau hyn. Cychwynwyd ym Mhensarn, Abergele. Cyfarfod cymunedol agored, gyda chroeso i bawb, y… Parhau i ddarllen