Archif Dyddiol: 4 Mawrth 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cymanfa Brefi

I’r mwyafrif ohonom mae’r gair cymanfa’n awgrymu cymanfa ganu.  Ond roedd y gymanfa a gynhaliwyd yn Brefi yn ail hanner y chweched ganrif yn debycach i gymanfa bregethu mae’n debyg.  Mae’n bosib iawn fod yn y gymanfa (neu’r synod neu’r cyngor neu’r senedd honno) gryn drafod ar bynciau o bwys i Gristnogion yr oes, yn cynnwys […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Bach o bopeth BR 2018-03-04 22:07:20

mae'r byd yn hances boced…: Cerddi Mecsico

Daw teulu fy nhaid o dalaith Yucatan, o dde’r Mexico. Mae’r cerddi hyn yn ffrwyth dwy daith ydw i wedi eu gwneud i ardal Merida, unwaith yng nghwmni fy nhaid, a’r tro arall gyda fy rheini a mrawd a’n chwaer.  Ciudad de Mexico Daw’r sierra fel drychiolaeth trwy huddug trwm y ddinas. Yr awyr yn ei gwisg o fwg yn troi o las i biws … Parhau i ddarllen

: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

shitclic: Sut i wella Cân i Gymru…

…cael gwared â’r gystadleuaeth am byth! mi glywaf y sinigiaid mwyaf yn gweiddi.Yn gam neu’n gymwys, mae Eurovision Cymru yn rhan annatod o ddathliadau Gŵyl Ddewi S4C, law yn llaw â thwrnamaint lluchio cennin(!) Pobol y Cwm, lluniau o blant mewn gwisg… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Carl Morris- Creu Map i Gymru a meddyliau ar ddegawd o greu technoleg yn yr iaith / Creating a Map for Wales and thoughts on a decade of creating technology in Welsh

Mae Carl Morris yn dechnolegwr sydd wedi cyfuno ei sgiliau â’r iaith i greu effaith positif ar y byd Cymraeg.  Mae’n rhoi cyngor i lawer o fusnesau, wedi helpu creu Mapio Cymru, helpu rhedeg y gynhadledd flynyddol Hacio’r Iaith, a rheoli sawl gwefan fel Hedyn, Blogiadur a Morris.cymru. Carl Morris is a technologist that has… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Enwau Cymraeg i Blant / Welsh Names for Children

 Enwau Merched Cymraeg / Welsh Girls names Aberfa From the mouth of the river Abertha Sacrifice Adain Winged Adara Catches birds Addfwyn Gentle, meek, mild Aderyn A bird Aelwen Fair browed Aelwyd From the hearth Aeres Welsh name for heiress Aeron Celtic goddess of battle and slaughter, Agrona Aerona Female version of Aeron Aeronwen Fair… Parhau i ddarllen